Elektronski dnevnik

ELEKTRONSKI DNEVNIK (esDNEVNIK)

dn

 

 

 

 

dn2

 

 

Elektronski dnevnik službeno se zove esDnevnik, što je skraćenica od ”elektronski sistem dnevnik”.
Cilj projekta elektronskog dnevnika je objektivnije i efikasnije vođenje evidencije o obrazovno-vaspitnom radu učenika. Povećanje objektivnosti se odnosi na realnije ocenjivanje, jer je nastavnicima onemogućen uvid u ocene iz drugih predmeta, a time i sticanje predrasuda o znanju učenika. Efikasnost se ogleda i u smanjenju administrativnog rada nastavnika, jer se sve potrebne evidencije nalaze na jednom mestu. Postignut je i uvid u nastavni proces u realnom vremenu i time omogućeno preventivno delovanje.
Dodatno, prilikom interesovanja roditelja o napretku deteta, nastavniku je u elektronskom dnevniku omogućeno da pokazuje evidencije samo o tom detetu. Takođe, primenjeno rešenje omogućava roditeljima individualni uvid u evidencije o učeniku putem Interneta.
Projekat implementacije elektronskog dnevnika počeo je pilot projektom u školskoj 2017/2018. godini, a nastavljen je glavnim projektom u školskoj 2018/2019. godini.
Pilot projekat je započeo u 60, a završio sa više od 500 osnovnih i srednjih škola.
Po završetku pilot projekta odlučeno je da se sve škole uključe u glavni projekat u školskoj 2018/19. godini.
Projekat esDnevnik je u potpunosti ispunio sva očekivanja. Strateškim pristupom i ciljanim obukama istovremeno je podignut nivo digitalne pismenosti nastavnika i obezbeđena dugoročna održivost procesa digitalizacije prosvete.

*tekst preuzet sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja http://www.mpn.gov.rs/