Електронски дневник

image_print
ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК (есДНЕВНИК)

dn

 

 

 

 

dn2

 

 

Електронски дневник службено се зове есДневник, што је скраћеница од ”електронски систем дневник”.
Циљ пројекта електронског дневника је објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Повећање објективности се односи на реалније оцењивање, јер је наставницима онемогућен увид у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда о знању ученика. Ефикасност се огледа и у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Постигнут је и увид у наставни процес у реалном времену и тиме омогућено превентивно деловање.
Додатно, приликом интересовања родитеља о напретку детета, наставнику је у електронском дневнику омогућено да показује евиденције само о том детету. Такође, примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о ученику путем Интернета.
Пројекат имплементације електронског дневника почео је пилот пројектом у школској 2017/2018. години, а настављен је главним пројектом у школској 2018/2019. години.
Пилот пројекат је започео у 60, а завршио са више од 500 основних и средњих школа.
По завршетку пилот пројекта одлучено је да се све школе укључе у главни пројекат у школској 2018/19. години.
Пројекат есДневник је у потпуности испунио сва очекивања. Стратешким приступом и циљаним обукама истовремено је подигнут ниво дигиталне писмености наставника и обезбеђена дугорочна одрживост процеса дигитализације просвете.

*текст преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/