Gugl učionica – Google Classroom – uputstvo

Kako pristupiti gugl učionici – uputstvo za učenike

Kako do Gugl učionice?

1. OD RAZREDNOG STAREŠINE DOBIJEŠ PODATKE (IME I LOZINKU) ZA TVOJ NOVI GOGLE NALOG

Da bi koristio/koristila Gugl učionicu, neophodno je da imaš kreiranu gmail adresu. Zato je škola svim učenicma otvorila nove gmail adrese koje ćete dobiti od vaših razrednih starešina.

2. PRIJAVLJUJEŠ SE NA GOOGLE SA TVOJIM NOVIM NALOGOM

Gugl učionici možeš da pristupiš na dva načina:
1. način: preko adrese – idi na https://classroom.google.com/. – ovo je jednostavniji i preporučen način. Možete u gugl pretrazi da otkucate  „google učionica“ i kliknete na prvi ponuđen link:


2. način: prijaviš se na gmail, pa klikom na listu servisa u gmail nalogu. Otvaranjem liste servisa treba kliknuti na „Još“, kako bi se došlo do servisa Učionica (Classroom):

3. POTVRDITE DA PRIHVATATE USLOVE KORIŠĆENJA

Na slici ispod kliknete da prihvatate (prethodno pročitajte tekst). Na sledećem ekranu verovatno ćete birati da li pristupate kao učenik ili kao nastavnik.

 

4. PRISTUPILI STE UČIONICI U NAŠOJ ŠKOLI!

Ako ste sve uradili kako treba, dobićete ekran sličan ovome na slici (naravno, sa vašim predmetima i nastavnicima):

 

5. KLIKNETE NA „PRIDRUŽI ME“ ZA SVAKI PREDMET KOJI UČITE

Naravno, pridružujete se predmetima i grupama u kojima učite (npr. ako ste pozvni u predmete Verska nastava i Građansko vaspitanje – pridružite se samo jednom)

>>Uputstvo za pristup preko mobilnog telefona<<

Nadamo se da neće biti problema, a ako bude, uvek možete da se obratite nastavnicima ili odeljenskim starešinama za pomoć.