Hotelijersko-restoraterski tehničar

OPIS ZANIMANJA:

Hotelijersko-restoraterski tehničar planira, organizuje, koordinira, nadzire i rukovodi radom osoblja na recepciji, u restoranu i hotelskom domaćinstvu, i po potrebi učestvuje u realizaciji zadataka u ugostiteljskim objektima različitog tipa i veličine za pružanje usluga smještaja, hrane i pića na socijalno i ekološki održiv način. Učestvuje u definisanju hotelskih usluga, njihovoj promociji i prodaji. Planira i unapređuje rad zaposlenih. Priprema izveštaje i statističke preglede koristeći informaciono-komunikacione tehnologije i odgovarajuće softvere u radu i poslovnoj korespondenciji. Komunicira sa gostima i poslovnim partnerima primenjujući pravila poslovne komunikacije. Obavlja komercijalne poslove iz domena poslovanja ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smeštaja, hrane i pića. Obezbeđuje primenu normativa i standarda rada u ugostiteljstvu i vodi računa o zaštiti zdravlja gostiju, saradnika, radne i životne sredine.

Hotelijersko-restoraterski tehničar:

– Analizira, planira i organizuje rad u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smeštaja, hrane i pića

– Vrši ličnu pripremu za rad i pripremu radnog mesta za obavljanje poslova

– Vrši prodaju i rezervaciju smeštaja i dodatnih usluga u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića

– Vrši prijem, doček i smeštaj gosta u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića

– Informiše goste o ponudi osnovnih i dodatnih usluga ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića

– Koordinira radom osoblja na recepciji, u restoranu i domaćinstvu

– Vrši usluživanje hrane i pića po potrebi

– Organizuje događaje i ketering

– Vrši obračun i naplatu usluga

– Vrši odjavu i ispraćaj gosta

– Vrši istraživanja i analizu turističkog tržišta

– Izražuje ponudu i vrši promociju usluga

– Izrađuje kalkulacije i cene aranžmana/ usluga

– Vrši nabavku i pravilno skladištenje namirnica, opreme, materijala i ostalih potrepština za restoran, kuhinju i smeštajne kapacitete

– Vodi ogovarajuću poslovnu dokumentaciju u elektronskoj i pisanoj formi

– Vrši izradu izveštaja i statističkih pregleda

– Rukovodi radom organizacionih jedinica ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smještaja, ishrane i pića

– Vrši nadzor rada organizacionih jedinica ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smeštaja, ishrane i pića

– Osigurava kvalitet i kontrolu pruženih usluga i donosi korektivne mere za unapređenje

– Osigurava funkcionalnost opreme i inventara ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smeštaja, hrane i pića

– Obavlja komunikaciju sa gostima, saradnicima i poslovnim partnerima

– Sprovodi postupke i mere za zaštitu na radu, zaštitu radne i životne sredine