Историјат школе

image_pdfimage_print

Школа је почела са радом 01. септембра 1977. године.

Прве две године, Школа је вршила упис у I и II разред заједничке основе средњег усмереног образовања и васпитања. Тада је имала статус издвојеног одељења Образовног центра „Радоје Марић“ из Ужица.

Школске 1979/1980. године, Школа је прерасла у ООУР Средње усмерено образовање и васпитање и даље у саставу Образовног центра „Радоје Марић“ из Ужица, да би 10. септембра 1984. године Скупштина општине Чајетина донела одлуку о оснивању РО Образовни центар, чиме је Школа постала самостална.

Школа је у почетку рада уписивала око 50% ученика са територије Општине, а касније су се уписивали ученици и из других региона.

Првих година рада Школе, организоване су шестомесечне обуке за потребе тадашњих предузећа у Чајетини, углавном за занимања дрвопрерађивач и месар.

Најпре се настава одвијала у Основној школи, док зграда наше школе – доње крило, није завршено и отворено. Рад у новоизграђеном простору почиње 21. септембра 1977. године, а друго крило са четири учионице и школском библиотеком, изграђено је 1982. године.

Школа је више пута мењала називе, а од 26. марта 2003. године зове се Угоститељско-туристичка школа.

Заједничким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација, изграђена је функционална школска зграда монтажног типа са 14 учионица и пратећим просторијама укупне површине 1.130 м2. Такође, заједно са Општином, СИЗ-ом Региона и Спортским савезом, уз финансијску помоћ Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени повољни услови за наставу физичког и здравственог васпитања ученика.

Данас Школа има пет кабинета и девет учионица специјалне намене. Школа је по савременим стандардима опремила два кабинета за куварство са практичном наставом, један кабинет за услуживање са практичном наставом, кабинет за агенцијско-хотелијерско пословање и кабинет за рачунарство и информатику.

Школа поседује Школски ресторан на Златибору. Овај простор је добијен на коришћење 30. децембра 2010. године. Поред овог простора за обављање практичне наставе ученика, Школа сарађује са великим бројем хотела, ресторана и агенција на Златибору и Ужицу.

У протеклих 40 година у Школи је радило 276 радника и уписано је 13.204 ученика у 501 одељење. Највећи број ученика забележен је школске 2007/2008. године и то 445 ученика у 18 одељења. Последњих година, број ученика креће се око 315 у 14 одељења.

У протеклом периоду Школа је вршила упис ученика у различита подручја рада, струке и занимања – дрвопрерађивачка, економско-комерцијална и машинска струка, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација. Углавном, упис је био у складу са потребама производних и услужних предузећа и установа. Последњих 27 година, Школа уписује ученике у подручје рада трговина, угоститељство и туризам.  Ови образовни профили су уствари услужна занимања, која су све траженија на овом туристичком подручју Златибора и Западне Србије.

Последњих 10 година школа је учествовала у више пројеката које је финансирала Европска унија, као што су CARTZ-2 и Kultur-Kontakt. Увођена су огледна одељења, учествовали смо изради планова и програма за образовне профиле: кувар, конобар, посластичар и туристички техничар. У овом периоду Школа се издигла међу седам најбољих школа у Србији у овом подручју рада, што потврђују и резултати са републичких такмичења, учешћа на многим манифестацијама, као што су Кухињски калфа, Ајваријада и пројекти других школа.