Izveštaj o aktivnostima vezanim za priznavanje prethodnog učenja

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA VEZANIM ZA PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA

     Ugostiteljsko-turistička škola u Čajetini je u periodu od marta do juna 2023. godine, realizovala drugi krug postupka priznavanje prethodnog učenja za standard kvalifikacije kuvar u celini.

     Škola planira da nastavi sa realizacijom aktivnosti neformalnog obrazovanja i u školskoj 2023/2024. godini.

Vesna Džambić

Nerandža Jovičić