Komercijalista – udžbenici

  • PRVA GODINA
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Srpski jezik i književnost Ljiljana Nikolič,Bosiljka Milić Čitanka za prvi razred, Zavod za udžbenike,Beograd, 1992
Matematika Radivoje Despotović,Ratko Tošić,Branimir Šešelja   Zbirka zadataka za prvu godinu Vene Bogoslavov Matematika za srednju stručnu školu predviđenu za dva časa sedmično, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2005
Likovna kultura Vidosava Galović i Branka Gostović Likovna kultura, Zavod za udžbenike, 2019
Računarstvo i informatika Srđan Marinčić Računarstvo i informatika za prvi razred srednjih stručnih škola, Kataloški broj 21170, 2018
Istorija Dragoljub M.Kočić
Ivan Becić
Kombinacija udžbenika – Istorija za prvi razred srednjih stručnih škola i Istorija za drugi razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike,Beograd, 2005
Fizika Milan O. Raspopović, Tatjana M. Bobić Fizika 1, Zavod za udžbenike,Beograd, 2018
Fizika Milan O. Raspopović, Tatjana M. Bobić Fizika 1, zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe, Zavod za udžbenike,Beograd, 2018
Geografija prof.dr. Milka Bubalo Živković
dr Bojan Đerčanprof.
Darinka Maksimović
Geografija Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2018
Francuski jezik (2. strani jezik) Tomislav Topličić Francuski jezik za prvi,drugi,treći i četvrti razred ugostiteljsko-turističke škole, drugi strani jeziik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999
Francuski jezik (2. strani jezik) Vera Kostić,Milanka Perret Francuski jezik za prvi razred ugostiteljsko-turističke škole, drugi strani jezik,prva godina učenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998
Ruski jezik (2. strani jezik) Predrag Piper
Marina Petković
Vučina Raičević
Ruski jezik za prvi razred gimnazije i ugostiteljsko – turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006
Kancelarijsko poslovanje (vežbe) Vesna  Ratković,  Anita Mladenović Kancelarijsko poslovanje i korespondencija udžbenik za prvi razred Ekonomske škole, DATASTATUS, 2016
Građansko vaspitanje (obavezni izborni) Grupa autora Priručnik za građansko vaspitanje za 1. razred srednje škole, Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije, 2002
Verska nastava – pravoslavni katihizis (obavezni izborni) Ignjatije Midić Episkop braničevski Pravoslavni katihizis, udžbenik za veronauku za prvi i drugi razred srednjih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006  

 

  • DRUGA GODINA
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Srpski jezik i književnost Ljiljana Nikolić,Bosiljka Milić Čitanka za drugi razred srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1991
Matematika Joban KečkiĆ Slobodan Kečkić,Olivera Stojković  Vene Bogoslavov Matematika za srednju stručnu školu,predviđenu za dva časa sedmično, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1990
Hemija Radivoj Nikolajević Hemija za ekonomskog i finasijskog tehničara, Zavod za udžbenike Beograd, 2013
Biologija Imre Krizmanić- logos; Dragoslav Marinković-ZUNS- Beograd Kombinacija dva udžbenika, Logos; ZUNS, 2014
Ruski jezik (2. strani jezik) Predrag Piper, Vučina Raičević Ruski jezik za II razred gimnazije i ugostiteljsko – turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2003
Francuski jezik (2. strani jezik) Tomislav Topličić Francuski jezik za prvi,drugi,treći i četvrti razred ugostiteljsko-turističke škole, drugi strani jeziik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999
Francuski jezik (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale rouge, udžbenik i radna sveska za 1. razred gimnazija i stručnih srednjih škola (prva godina učenja), Izdavačka kuća Klett, Beograd, 2019
Principi ekonomije Đorđe Mitrović Principi ekonomije, DATA STATUS, 2014
Pravo nema nema udžbenik, nema, 0
Kancelarijsko poslovanje Dr Slobodan Rajković i Branka Subotić Kancelarijsko poslovanje za II razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike Beograd, 2015
Obuka u virtuelnom preduzeću Aleksandra Bakrač, Vesna Životić,Biljana Kaurin, Johans Lindner,Lidija Milanović,Danijela Rvovići Sonja Stamenković Vodič za rad u virtuelnom preduzeću, k-education projektna kancelarija Beograd, 2012
Građansko vaspitanje (izborni) Grupa autora Priručnik za građansko vaspitanje za 2. razred srednje škole, Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije, 2002
Računovodstvo u trgovini (teorija) Savka Vučković Milutinović
Danica Jović
Računovodstvo za 4 razred ekonomske škole, Data Status, 2015
Verska nastava – pravoslavni katihizis (izborni) Ignjatije Midić Episkop braničevski Pravoslavni katihizis, udžbenik za veronauku za prvi i drugi razred srednjih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006
  • TREĆA GODINA
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Srpski jezik i književnost Ljiljana Nikolić,Bosiljka Milić Čitanka za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1998
Fizičko vaspitanje Aleksandar Marinković, Angelina Petrović, dr Dragomir Petrović i drugi; Janko Leskošek, Ljubomir Nešić i Žika Živanović Priručnik za fizičko sa zdravstvenim vaspitanjem; Podsetnik fizičkog vaspitanja u srednjim školama, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Partizan Beograd, 1977
Matematika Vladislav Milošević    Zbirka zadataka za treću godinu Vene Bogoslavov Matematika za srednju stručnu školu,predviđenu za dva časa sedmično, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1989
Francuski jezik (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale bleu, Francuski jezik, (druga godina učenja), Izdavačka kuća Klett, Beograd,, 2019
Ruski jezik (2. strani jezik) Dr Predrag Piper
Dr Vučina Raičević
Andrej Tarasjev
Ruski jezik za III razred gimnazije i ugostiteljsko – turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011
Poslovna informatika Dragan Marinčić Poslovna informatika, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, 1996
Trgovinsko poslovanje Božidar Stavrić
Blagoje Paunović
Petar S. Bojović
POslovna ekonomija za prvi razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike Beograd, 2014
Trgovinsko poslovanje Stipe Lovreta
Goran Petković
Osnovi trgovine za prvi razred trgovinske škole, Zavod za udžbenike Beograd, 2015
Verska nastava – pravoslavni katihizis (izborni) Ignjatije Midić Episkop braničevski Pravoslavni katihizis, udžbenik za veronauku za treći i četvrti razred srednjih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006
Istorija (odabrane teme) (izborni) Grupa autora Nastavni materijal izrađen na osnovu preporučene literature, /, 2005
Obuka u virtuelnom preduzeću (vežbe) Aleksandra Bakrač,Vesna Životić, Biljana Kaurin,Johanes Lindner,Lidija Milanović,Danijela Rvović  i Sonja Stamenković Vodič za rad  u  virtuelnom preduzeću, k-edukacion projektna kancelarija Beograd,Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2012
  • ČETVRTA GODINA
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Srpski jezik i književnost Ljiljana Nikolić,Bosiljka Milić Čitanka za četvrti razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1998
Engleski jezik (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 3, Pearson, 2016
Fizičko vaspitanje Aleksandar Marinković, Angelina Petrović, dr Dragomir Petrović i drugi; Janko Leskošek, Ljubomir Nešić i Žika Živanović Priručnik za fizičko sa zdravstvenim vaspitanjem; Podsetnik fizičkog vaspitanja u srednjim školama, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Partizan Beograd, 1977
Matematika Dr.Endre Pap, dr Zagorka Lazanov Crvenković   zbirka zadataka Vene Bogoslavov Matematika za četvrti  razred srednje  stručne škole predviđen za dva časa sedmično, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1991
Sociologija sa pravima građana nema udžbenik, -, 1111
Francuski jezik (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale bleu, Francuski jezik, (druga godina učenja), Izdavačka kuća Klett, Beograd,, 2019
Ruski jezik (2. strani jezik) Dr Predrag Piper
Dr Vučina Raičević
Andrej Tarasjev
Ruski jezik za IV razred gimnazije i ugostiteljsko – turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013
Obuka u virtuelnom preduzeću (vežbe) Aleksandra Bakrač, Vesna Životić, Biljana Kaurin, Johanes Lindner, Lidija Milanović, Danijela Rvović i Sonja Stamenković Vodič za rad u virtuelnom preduzeću, k-edukacion projektna kancelarija Beograd,Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2012
Preduzetništvo (vežbe) Svetislav Paunović Preduzetništvo za III i    IV  razred  srednjih stručnih škola, Data Status, 2012
Marketing u trgovini Hasan Hanić
Stipe Lovreta
Jelena Ačić
Marketing za 4. razred ekonomske i trgovinske škole, Zavod za udžbenike Beograd, 2011
Građansko vaspitanje (izborni) Grupa autora Priručnik za građansko vaspitanje za 4. razred srednje škole, Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije, 2002
Verska nastava – pravoslavni katihizis (izborni) Ignjatije Midić Episkop braničevski Pravoslavni katihizis, udžbenik za veronauku za treći i četvrti razred srednjih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006
Elektronsko poslovanje (izborni) Udžbenik ne postoji Elektronsko poslovanje, NEMA, 2021