Mere prevencije širenja virusa

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoj uputilo danas je obavezujuću preporuku svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, a cilju prevencije širenja eventualne infekcije. Ministarstvo je  podsetilo škole da se pridržavaju mera u skladu sa zdravstvenim preporukama, a na terenu su prosvetna i  sanitarna inspekcija koje nadziru škole u vezi sa primenom mera higijene.

Potrebno da škole preduzmu sledeće mere:

• redovno održavanje školskog prostora: provetravanje učionica, čišćenje dvorišta i učionica i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;

• pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa;

• redovno snabdevanje sapunom toaleta, učionica i trpezarija;

• podsticanje učenika na pranje ruku;

• preporučiti učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;

• ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu;

• upotrebljene papirne maramice i ubruse redovno odlagati u korpe za otpatke;

• planirati časove odeljenskog starešine u svim razredima posvećene održavanju lične higijene i neposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja nije podložna panici i širenju neproverenih informacija;

• preporučiti roditeljima i učenicima da se odlože proslave i druženja;

• planirati aktivnosti učeničkog parlamenta koje će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora;

• postaviti preporuke o preventivnim aktivnostima na sajt škole;

• u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planirati, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme odnosno upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanja.