OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE KANDIDATE

OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE KANDIDATE ZA PRIJAVLJIVANJE ISPITA

 Prilikom upisa u prvi i svaki naredni razred potrebno je popuniti prijavu za upis i uplatiti visinu školarine. Prijavu i dokaz o izvršenoj uplati školarine predati sekretaru škole.

 

  • Prilikom prijavljivanja ispita zajedno sa prijavom, predati dokaz o izvršenoj uplati ispita. U prijavi navesti tačne podatke.
  • Ispite možete prijaviti elektronskim putem, tako što ćete skenirati prijavu i uplatnicu i dostavit na mejl: srednjaskolacajetina@gmail.com. Prijavu možete preuzeti klikom ovde.

 

  • Kandidat ima pravo da pre polaganja ispita dolazi na konsultacije kod predmetnog nastavnika u terminima predviđenim za konsultacije. Raspored konsultacija objavljen na sajtu škole.

 

  • Pre polaganja ispita praktične nastave i ispita sa praktičnom nastavom (agencijsko i hotelijersko poslovanje, usluživanje sa praktičnom nastavom, usluživanje, kuvarstvo sa praktičnom nastavom, kuvartsvo, finansijsko računovodstvena obuka) kandidat mora realizovati predviđeni broj časova praktične nastave u određenom objektu, po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

 

– Za vreme realizacije praktične nastave voditi dnevnik praktične nastave, uzeti overenu potvrdu (dokaz)  o realizovanoj praktičnoj nastavi i mišljenje mentora. Obrasce možete preuzeti na sajtu škole.

 

  • Potvrdu o realizovanoj praktičnoj nastavi i mišljenje mentora doneti prilikom polaganja ispta (uslov za izlazak na ispit).

 

                                                                                                                                   Direktor škole:

Jelena Marić