Plan rada istorijsko – geografske sekcije za 2015/2016. godinu

 

Vreme realizacije Aktivnosti/Teme Način realzacije Nosioci realizacije
septembar
 • Prezentovanje plana rada i organizacija zainteresovanih učenika
 

 

Radionica

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
 • Izlet do Potpećke pećine, Terzića avlije i Zlakuse
 

Akcija

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
oktobar
 • Poseta biblioteci i predavanje na temu“120 godina organizovanog turizma na Zlatiboru“
 

Akcija

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
Radionica

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
novembar
 • Odlazak na Sajam turizma u Kragujevcu
 

Akcija

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
 • Poseta Muzeja u Užicu, crkve, Galerije

 

 

Akcija

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
decembar
 • Učešće učenika na konkursima vezanim za geografiju i istoriju

 

 

Radionica

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
 • Priprema Savindana

 

 

Akcija

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
Februar
 • Odlazak na Sajam turizma u Beogradu
 

Radionica

 

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici

Mart
 • Pravljenje različitih prezentacija sa interesantnim temama iz oblasti istorije i geografije našeg kraja
 

Radionica

 

 

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici

April
 • Pravljenje panoa i zidnih novina(grupni i individualni rad)
 

 

Radionice

 

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici

 • Hodočašća i religiozni turizam(predavanje, prezentacije i razgovor)
Maj
 • Poseta Stopića pećine
Akcija Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici
Jun
 • Obilazak Etno sela Vraneši

 

 

Akcija

 

Članovi istorijsko-geografske sekcije, nastavnici