Predavanje pripadnika MUP-a

U Biblioteci „Ljubiša R. Đenić“ u sredu 17. Maja održano je predavanje MUP-a na temu Prevencija nedoličnog i nasilnickog ponasanja.

Đacima Ugostiteljsko-turističke škole predstavio se Bojan Gacetić, školski policajac. Učenima je predstavljena definicija nasilja, a potom smo razgovarali o vidovima nasilja i kako ga sprečiti. Istaknuta je važnost prevencije i jačanje kapaciteta škole kroz razne vannastavne aktivnosti.

Maturantima je skrenuta paznja uoči maturske večeri da vode računa o ponašanju u saobraćaju.

Brankica Manojlović