Program rada učeničkog Parlamenta 2019/20.

SEPTEMBAR:

 

 • konsultacije sa razrednim starešinama o izboru učenika koji će biti članovi parlamenta
 • konstituisanje parlamenta
 • izbor rukovodstva parlamenta
 • izrada plana aktivnosti parlamenta

 

 

OKTOBAR:

 

 • prezentacija o pravima i obavezama učenika (članovi parlamenta u svojim odeljenjima)
 • predlozi članova parlamenta o vidovima saradnje sa lokalnom zajednicom
 • predlozi članova parlamenta o zajedničkim aktivnostima sa sekcijama škole
 • predlozi humanitarnih akcija

 

 

 

 

NOVEMBAR:

 

 • Analiza uspeha i discipline učenika na kraju prvog tromesečja
 • Obeležavanje Dana srednjoškolaca (21. novembar)
 • Rešavanje konflikata – model nenasilne komunikacije
 • Učešće u organizaciji turnira u malom fudbalu na nivou škole

 

DECEMBAR:

 

 • Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side
 • Prikupljanje novčanih priloga za novogodišnje paketiće za decu dnevnog centra „Zračak“

 

JANUAR:

 

 • učešće na obeležavanju školske slave – Svetog Save
 • analiza uspeha i discipline učenika u prvom polugodištu

 

FEBRUAR:

 

 • organizovanje kviza znanja na nivou škole
 • razgovor o profesionalnoj orijentaciji
 • organizovanje predavanja na temu „Učenje učenja“

 

MART:

 

 • organizovanje predavanja o značaju fizičke aktivnosti
 • akcija čišćenja školskog dvorišta
 • organizovanje javnog časa fizičkog vežbanja

 

APRIL:

 

 • analiza uspeha i discipline na kraju tromesečja
 • planiranje proslave mature
 • kontakt sa Crvenim krstom oko predavanja na temu trgovine ljudima
 • dogovor sa sportskim sekcijama oko učešća na Radničkim sportskim igrama

 

MAJ:

 

 • učešće članova parlamenta u promociji naše škole u osnovnim školama
 • organizovanje maturantskog plesa

 

JUN:

 

 • izveštaj o aktivnostima tokom školske godine
 • plan rada za narednu školsku godinu
 • ispraćaj maturanata

 

U toku školske godine moguće su izmene i dopune plana rada Učeničkog parlamenta.