Radovi učenika tokom nastave na daljinu

Tokom trajanja pandemije, nastava se u svim školama odvijala „na daljinu“. Iako se sa ovakavim vidom nastave učenici i zaposleni prvi put sreću, iskustva su u najvećem broju sličajeva  pozitivna. Neki učenički radovi su se izdvojilie svojom kreativnošću, pa ih delimo sa vama (kliknite da preuzmete rad):

Predmet: Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Zadatak: Sastavljanje programa izleta
Razred: III-4
Učenica: Lazarević Magdalena

 

Predmet: Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Zadatak: Izrada suvenira
Razred: I-4
Učenice: Krća Sara i Gavović Marina

Predmet: Revizija
Zadatak: Revizija finansijskih izveštaja
Razred: IV-1
Učenica: Ojdanić Sanja