Распоред писаних провера у првом полугодишту

ПРВА ГОДИНА

1/1

1/2,3

1/4

1/5

ДРУГА ГОДИНА

2/3

2/4

2/5

ТРЕЋА ГОДИНА

3/1

3/4

3/5

ЧЕТВРТА ГОДИНА

4/2

4/3