Raspored praktične nastave u bloku – februar 2016.

RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE U BLOKU U FEBRUARU MESECU 2016. GODINE

  

ODELJENJE VREME REALIZACIJE DATUM DOLASKA U ŠKOLU NA ČASOVE TEORIJSKE NASTAVE
II – 3 22 – 26. 02. 2016.
III – 4 25, 29. februara, 01 i 02. marta 2016.      26.02. 2016.
IV – 2 17, 18, 19, 22, 23 i 24. februara 2016. /
25, 26, 29. februara, 01 i 02. marta 2016.
  1. 03. 03. 20156.

 

 

  • Drugo polugodište počinje u sredu 17. februara 2016. godine

 

  • Planirana je poseta Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu – 19. 02. 2016. godine, zbog toga su moguće korekcije blok nastave za učenike odeljenja I – 4 i III – 4.