Sa praktične nastave

Učenici 2/ 4 su u okviru predmeta agencijsko i hotelijersko poslovanje obišli školski restoran, upoznali se sa procesom prijave gostiju i korišćenja portala e-turista.

U turističkoj organizaciji imali su priliku i da koristeći savremenu tehnologiju pomoću virtuelnih naočara vide hotelsku ponudu Zlatibora.

 

Sofija Pavlović Luković