Upoznajmo svet kroz kulturu, književnost, istoriju i gastronomiju 

Danas smo deo časa istorije u odeljenju 3-1 i higijene u odeljenju 1-5 posvetili temi: Upoznajmo svet kroz kulturu, književnost, istoriju i gastronomiju.

U korelacija sa učenicima 1-5 i profesorom Vladimirom Mijailovićem virtuelno smo putovali kroz Srbiju, Rusiju i Francusku i upoznali se sa istorijom i kulturom ovih zemalja.

Materijal se nalazi na panou škole i na fotografijama.

Vesna Knežević, profesor istorije