Ванредни испити – март 2024.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Понедељак, 18. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Устав и права грађана   13:50 Јовичић Нера Драшковић Горан Кравић Тања
Социологија са правима грађана 13:50 Јовичић Нера Драшковић Горан Кравић Тања

Уторак, 19. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Психологија 09:00 Јовичић Нера Јојић Горица Сокић Бранка
Филозофија (изборни предмет) 09:00 Јовичић Нера Јојић Горица Сокић Бранка
Математика (писмени) 09:45 Мићовић Слободан , дежура на писменом
Основе туризма и угоститељства 11:20 Сокић Бранка Павловић Дана Јовичић Нера
Пословна економија 11:20 Сокић Бранка Јовичић Нера Павловић Дана
Трговинско пословање 11:20 Сокић Бранка Јовичић Нера Павловић Дана
Биологија 13:05 Јовичић Нера Мијаиловић Данијела Мијаиловић Владимир
Екологија и заштита животне средине 13:05 Јовичић Нера Мијаиловић Данијела Мијаиловић Владимир

Среда, 20. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (писмени) 10:35 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Рачунарство и информатика 11:20 Јовичић Нера Милаћевић Милован Мијаиловић Владе
Пословна информатика 11:20 Јовичић Нера Милаћевић Милован Мијаиловић Владе
Пословна информатика у угоститељству и туризму 11:20 Јовичић Нера Милаћевић Милован Мијаиловић Владе

Четвртак, 21. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Руски језик (писмени) 08:40 Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Термин за усмени део испита биће саопштен на писменом испиту.
Основе посластичарства 09:20 Јовичић Нера Ковачевић Драган Пјевић Небојша
Српски јези и књижевност (писмени) 11:25 Лазић Тања, дежура на писменом
Ликовна култура 13:50 Јовичић Нера Драговић Анастасија Сокић Бранка
Уметничко обликовање 13:50 Јовичић Нера Драговић Анастасија Сокић Бранка

Петак, 22. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Куварство са практичном наставом 07:50 Јовичић Нера Крповић Небојша Митрашиновић Љубомир
Куварство 07:50 Јовичић Нера Крповић Небојша Митрашиновић Љубомир
Професионална пракса 07:50 Јовичић Нера Крповић Небојша Митрашиновић Љубомир
Српски језик и књижевност (усмени) 09:25 Јовичић Нера Манојловић Бранкица Лазић Тања
Физика 11:25 Јовичић Нера Смиљанић Вишња Милаћевић Милован

Понедељак, 25. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера Мићовић Слободан Прљевић Јасна
Верска настава 09:25 Џамбић Весна Стефановић Јовица Сокић Бранка
Пословни енглески језик (писмени) 10:35 Топаловић Ружица, дежура на писменом

Уторак, 26. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Грађанско васпитање 08:10 Јовичић Нера Петровић Мира Сокић Бранка
Музичка уметност 08:10 Јовичић Нера Петровић Мира Сокић Бранка
Физичко васпитање 09:25 Јовичић Нера Богдановић Немања Весовић Огњен
Хемија 12:20 Јовичић Нера Јоксимовић Милена Мијаиловић Данијела
Познавање робе 12:20 Јовичић Нера Јоксимовић Милена Мијаиловић Данијела

Среда, 27. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Економика туристичких и угоститељских предузећа 10:30 Џамбић Весна Јовичић Нера Луковић Катарина
Хотелијерство 10:30 Џамбић Весна Луковић Катарина Јовичић Нера
Јавне финансије 10:30 Џамбић Весна Луковић Катарина Јовичић Нера
Економско пословање 10:30 Џамбић Весна Луковић Катарина Јовичић Нера
Историја 11:25 Јовичић Нера Кнежевић Весна Сокић Бранка

Четвртак, 28. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Пословни енглески језик (усмени) 09:25 Јовичић Нера Топаловић Ружица Мандић Маријана

Петак, 29. 03. 2024.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Маркетинг у туризму и угоститељству 09:15 Џамбић Весна Павловић Софија Јовичић Нера
Енглески језик (усмени) 09:50 Јовичић Нера Топаловић Ружица Мандић Маријана
Туристичка географија 10:35 Јовичић Нера Турудић Јелена Марић Јелена
Географија 10:35 Јовичић Нера Турудић Јелена Марић Јелена