Vanredni ispiti – novembar 2019.

 

Sreda, 20. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 10:35 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Revizija 10:50 Sokić Branka

Jovičić Nera

Luković Katarina

 Filozofija 12:15 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Verska nastava 13:00 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Sokić Branka

 

Četvrtak, 21. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Nemački jezik II 09:45 Popović Božana, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten na pismenom delu ispita
Računarstvo i informatika 11:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

 

Petak, 22. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Fizičko vaspitanje 08:10 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Tarabić Vukašin

Geografija 10:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Ponedeljak, 25. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (pismeni) 10:35 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Svečani prijemi 11:50 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Utorak, 26. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa

(obrazovni profil: turistički tehničar)

07:50 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Ishrana 08:15 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Fizika 12:30 Sokić Branka

Tanović Dejan

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 27. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Lazić Tanja

Manojlović Brankica

 

Četvrtak, 28. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Finansijsko poslovanje 09:25 Sokić Branka

Kostadinović Jelena

Jovičić Nera

Hemija 10:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Petak, 29. 11. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Profesionalna praksa

(obrazovni profil: kuvar)

09:45 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljubomir

 

ZAVRŠNI ISPIT ZA OBRAZOVNI PROFIL KONOBAR REALIZOVAĆE SE PO DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM – KOVAČEVIĆ DRAGANOM