Vanredni ispiti – septembar 2018.

Utorak, 18. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 11:00 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

 

Sreda, 19. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Engleski jezik II (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Engleski jezik  (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Sociologija sa pravim građana 14:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Četvrtak, 20. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 07:50 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita iz ruskog jezika biće saopšten na pismenom delu ispita
Ishrana 13:30 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Opšta turistička geografija 14:40 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Turistička geografija

(polažu učenici obrazovnog profila turistički tehničar)

14:40 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

 

Petak, 21. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Zdravstvena kultura 07:35 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Istorija – odabrane teme 09:35 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 09:45 Sokić Branka

Petrović Mira

Jovičić Nera

Profesionalna praksa

(obrzovni profil kuvar)

11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Fizičko vaspitanje 11:25 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Tarabić Vukašin

 

Ponedeljak, 24. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ekonomika i organizacija preduzeća 11:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Luković Sofija

Hotelijerstvo 11:25 Sokić Branka

Pavlović Luković Sofija

Jovičić Nera

Kuvarstvo 13:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Finansijsko poslovanje 13:20 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Kuzeljević Jelica

Osnovi turizma i ugostiteljstva 13:20 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 25. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad

(obrazovni profil trgovinski tehničar)

10:30 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Usluživanje sa praktičnom nastavom 10:50 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Turistička geografija

(polažu učenici obrazovnog profila kuvar)

12:45 Sokić Branka

Marić Jelena

Knežević Vesna

Engleski jezik (usmeni) 13:00 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Engleski jezik II (usmeni) 13:00 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

Sreda, 26. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (pismeni) 07:50 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 08:15 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

 

Četvrtak, 27. 09. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 09:35 Sokić Branka

Lazić Tanja

Manojlović Brankica