Zaposleni u Školi

 

vis
Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

Ime i prezimePredmeti koje predaje
Tanja LazićSrpski jezik i književnost
Brankica ManojlovićSrpski jezik i književnost
Vera RatkovićFrancuski jezik
Ružica TopalovićEngleski jezik
Miroslav JankovićRuski jezik
Goran DraškovićSociologija,  ustav i pravo građana, pravo, sociologija sa pravima građana
Vesna KneževićIstorija
Anastasija Bogdanović Istorija umetnosti, likovna kultura
Jasna PrljevićMatematika, statistika
Slobodan MićovićMatematika, statistika
Milovan MilaćevićRačunarstvo i informatika, elektronsko poslovanje
Jelena TurudićGeografija, turistička geografija
Višnja SmiljanićFizika
Milena JoksimovićHemija, poznavanje robe
Danijela MijailovićBiologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka o ishrani, zdravstvena kultura
Vladimir MijailovićZdravstvena kultura, tehničar za održavanje informacionih tehnologija
Gorica JojićFilozofija, psihologija u turizmu
Mirjana PetrovićGrađansko vaspitanje, muzička kultura, pravo
Nikola ZečevićVerska nastava
Ognjen VesovićFizičko vaspitanje
Nemanja BogdanovićFizičko vaspitanje
Jela PavlovićAgencijsko-hotel. poslovanje,  poslovna korespod.
Jelica KuzeljevićPrincipi ekonomije, agencijsko-hotelijerko poslovanje, finans.-računovod. obuka, nacionalna ekonom.
  Nerandža JovičićPoslovna ekonomija, agencijsko-hotelij. poslovanje, revizija, ekonomika i organizavija turist. preduzeća
Katarina LukovićOsnovi turizma i ugostiteljstva,računovodstvo, kancelarijsko poslovanje, preduzetništvo, jvane finansije
Dana PavlovićOsnovi turizma i ugostiteljstva, finans.-računovod. obuka,  računovodstvo, marketing, finansijsko poslov.
Sofija Pavlović LukovićAgencijsko – hotelijersko poslovanje, hotelijerstvo,   preduzetništvo
Rosa VukosavljevićKuvarstvo sa praktičnom nastavom
Nebojša KrpovićKuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ljubomir MitrašinovićKuvarstvo sa praktičnom nastavom
Ninoslav ManojlovićVežbe i praktična nastava u bloku i profesionalna praksa iz kuvarstva sa praktičnom nastavom
Dragan KovačevićOsnove usluživanja, nacionalne kuhinje, usluživanje sa praktičnom nast., finansijsko poslov.

Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Ime i prezimePoslovi na kojima radi
Jelena MarićDirektor
Tatjana Miljanović – KravićSekretar
Vera MilićŠef računovodstva
Gradimir BasurovićKoordinator praktične nastave
Milan BisićDomar i ložač
Nada KuzeljevićPomoćni radnik
Gordana TanasijevićPomoćni radnik
Grozda MatovićPomoćni radnik
Stanka PiščevićPomoćni radnik
Miloš JezdimirovićPomoćni nastavnik
Tanja StamatovićPomoćni nastavnik
Olga GukićPomoćni nastavnik
Milisav RistanovićPomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Ime i prezimePoslovi na kojima radi
Branka Sokićstručni saradnik
Vesna Džambićbibliotekar
kolege