Завршни рачун за 2023.

Завршни рачун за 2023. годину.