Ауторска права

image_print

Комплетан ауторски садржај, који укључује текстове, слике и остале материјале, налази се под заштитом важећег Закона о ауторском и сродним правима. У случају да желите да објавите неки од садржаја са сајта Угоститељско туристичке школе без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани, или Интернет медиј), обавезно је обезбедити претходно  одобрење школе. Одобрење можете добити на један од наведених начина на страни КОНТАКТ.

Неовлашћено коришћење сматра се повредом ауторских права Угоститељско туристичке школе и за последицу може имати покретање судског спора. Поједине информације са сајта Угоститељско туристичке школе могуће је преносити под условом да се видно наведе , у адекватном облику, да је „ информација преузета са сајта www.utscajetina.edu.rs “ и обавезом поштовања Закона о ауторском и сродним правима.

Све горе наведено односи се и на део сајта намењен настави на даљину: www.nadaljinu.utscajetina.edu.rs .