ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ВЕЗАНИМ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА      Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је у периоду од марта до јуна 2023. године, реализовала други круг поступка признавање претходног учења за стандард квалификације кувар у целини.      Школа планира да …

Извештај о активностима везаним за признавање претходног учења Read more »

  УРУЧЕНИ ПРВИ СЕРТИФИКАТИ О ОСТВАРЕНОМ СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ „КУВАР“ У ЦЕЛИНИ СТЕЧЕНОЈ КРОЗ ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је 06. фебруара 2023. године, уручила прве сертификате, кандидатима, који су знања и вештине стекли кроз радно или животно искуство, …

Признавање претходног учења – уручени први сертификати Read more »

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је верификована и има статус Јавно признатог организатора образовања одраслих за признавање претходног учења. Школа врши признавање претходног учења за: Стицање квалификације у целини за квалификацију „Кувар“ и Делимично остварен стандард квалификације за више занимања: Бродски …

Позив кандидатима за признавање претходног учења Read more »

ПЛАН РАДА НОВЕМБАР – ЈАНУАР  НОВЕМБАР Подношење пријаве кандидата – електронски –лично од 01. до 03.11.2022.                                                  …

Обавештење у вези образовања одраслих – октобар Read more »

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације Октобар 2022. -Оглашавање поступка признавања претходног учења -Оглашавање начина спровођења поступка признавања претходног учења путем школског сајта, огласне табле, медија, састанака са представницима Националне службе за …

План реализације активности за признавање претходног учења Read more »

ПOЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА      Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је верификована и има статус Јавно признатог организатора образовања одраслих за признавање претходног учења. Решење број 611-00-01582/2021-03 од 29. августа 2022. године., МПНТР, Сектор за средње образовање и …

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПОЗИВ КАНДИДАТИМА Read more »

ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА Многи годинама вредно раде као кувари и квалитет њиховог рада нико не доводи у питање, али раде без квалификације или „папира” који би им, осим боље зараде, омогућио и да могу да бирају послодавца.     Поступак …

Признавање претходног учења Read more »