Уручени сертификати квалификације „КУВАР“

image_pdfimage_print

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ О ОСТВАРЕНОМ СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ „КУВАР“ у целини

     Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је 07. фебруара 2024. године, уручила сертификате, кандидатима, који су знања и вештине стекли кроз радно или животно искуство, а доказали израдом практичних радних задатака на испиту.

    Тим за признавање претходног учења, наставнио је са реализацијом активности, везаних за образовање одраслих и у школској 2023/2024. години.

    Реализоване су бројне промотивне активности у циљу информисања заинтересованих лица и послодаваца о поступку и начину признавања претходног учења, што је резултирало пријављивањем занитересованих кандидата за активност признавања претходног учења.

      Цео поступак, од пријаве кандидата, до издавања сертификата, завршен је у планираном року од 3 месеца, то јест у периоду од 01. новембра 2023. године до 25. јануара 2024. године.

  Кандидати су поред прикупљних доказа, који су били аутентични, валидни, релевантни и одговарајући у статусу портфолија, доказали одређене исходе учења, односно компетенције на усменом и практичном делу испита у кабинетима за куварство са практичном наставом. Они су у поступку признавања претходног учења показали и доказали своја знања и умећа, припремајући бројне кулинарске специјалитете. Фотографије процеса израде практичних задатака и специјалитета у прилогу текста.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

       Чланови Тима за образовање одраслих, наставили су стручно да се усавршавају, тако што су сви чланови тима, успешно савладали пет обука/модула и на тај начин стекли андрагошке компетенције у организацији Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

      Саветнице за ППУ Весна Џамбић и Неранџа Јовичић присуствовале су четвртом националном дијалогу Јавно признатих организатора активности образовања одраслих – других организација и послодаваца, који је одржан 12. и 13. октобра 2023. године у Врњачкој Бањи у хотелу „ВРЊАЧКЕ ТЕРМЕ“, у организацији Агенције за квалификације Републике Србије уз подршку пројекта „Знањем до посла“. Основни циљ скупа био  је унапређење процеса стицања статуса јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОа) и осигурање квалитета рада ЈПОА.

     У четвртак 25. јануара 2024. године у хотелу Зира у Београду, одржан је радни састанак посвећен анализи стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада ЈПОА. Састанак је одржан у организацији Министарства просвете, Агенције за квалификације и пројекта Знањем до Посла – Е2Е. Активно учешће на састаку имали су  представници наше школе.

    Учесници обуке имали су прилику да се ближе упознају са Правилником о стандардима за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада ЈПОА. Током обуке описан је циклус и поједини кораци у самовредновању, начин формирања и активности Тима за самовредновање, учесници и њихове улоге и одговорности, начин прикупљања података и доказа, обрада и анализа података, закључивање и оцењивање, начин извештавања, као и израда плана за унапређивање квалитета рада ЈПОА.

      Тим за образовање одраслих планира да у наредном периоду реализује бројне  активности везане за неформално образовање одраслих, као и активности признавања претходног учења.

     Други круг активности признавања претходног учења, у овој школској години, реализоваће се у периоду април-јун. Заинтересовани кандидати се могу информисати на телефон 031-3831-184 Угоститељско-туристичке школе у Чајетини.

Весна Џамбић

Неранџа Јовичић