Распоред писаних провера у другом полугодишту

image_pdfimage_print

ПРВА ГОДИНА

1/1

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

контролни задатак

9. 2. 2024.

2/02

Математика

контролни задатак

12. 2. 2024.

3/02

Математика

писмени задатак

11. 3. 2024.

3/03

Француски језик

писмена вежба

14. 3. 2024.

3/03

Енглески језик

писмени задатак

22. 3. 2024.

4/03

Математика

контролни задатак

1. 4. 2024.

1/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 4. 2024.

1/04

Руски језик

писмени задатак

11. 4. 2024.

2/04

Математика

писмени задатак

29. 4. 2024.

5/04

Француски језик

писмени задатак

16. 5. 2024.

3/05

Енглески језик

контролни задатак

17. 5. 2024.

3/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 5. 2024.

4/05

Руски језик

контролни задатак

28. 5. 2024.

5/05

1/ 2,3

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

контролни задатак

8. 2. 2024.

2/02

Енглески језик

контролни задатак

14. 2. 2024.

3/02

Основе туризма и угоститељства

контролни задатак

8. 3. 2024.

2/03

Српски језик и књижевност

контролни задатак

14. 3. 2024.

3/03

Француски језик

писмена вежба

14. 3. 2024.

3/03

Енглески језик

писмени задатак

20. 3. 2024.

4/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 3. 2024.

4/03

Руски језик

писмени задатак

11. 4. 2024.

2/04

Енглески језик

контролни задатак

9. 5. 2024.

2/05

Француски језик

писмени задатак

16. 5. 2024.

3/05

Основе туризма и угоститељства

контролни задатак

17. 5. 2024.

3/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 5. 2024.

4/05

Руски језик

контролни задатак

28. 5. 2024.

5/05

Енглески језик

контролни задатак

30. 5. 2024.

5/05

1/4

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

контролни задатак

19. 2. 2024.

4/02

Пословна кореспонденција

Јела – 1 група

практичан рад

21. 2. 2024.

4/02

Пословна кореспонденција

Јела – 2 група

практичан рад

21. 2. 2024.

4/02

Математика

контролни задатак

1. 3. 2024.

1/03

Агенцијско и хотелијерско пословање

тестирање

12. 3. 2024.

3/03

Француски језик

писмена вежба

14. 3. 2024.

3/03

Енглески језик

писмени задатак

18. 3. 2024.

4/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 3. 2024.

5/03

Пословна кореспонденција

Јела – 2 група

практичан рад

27. 3. 2024.

5/03

Пословна кореспонденција

Јела – 1 група

практичан рад

27. 3. 2024.

5/03

Математика

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

Основе туризма и угоститељства

тестирање

1. 4. 2024.

1/04

Руски језик

писмени задатак

11. 4. 2024.

2/04

Агенцијско и хотелијерско пословање

Нера – 1 група

тестирање

25. 4. 2024.

4/04

Агенцијско и хотелијерско пословање

Софија – 2 група

тестирање

25. 4. 2024.

4/04

Математика

контролни задатак

26. 4. 2024.

4/04

Енглески језик

контролни задатак

10. 5. 2024.

2/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

13. 5. 2024.

3/05

Пословна кореспонденција

Јела – 2 група

практичан рад

15. 5. 2024.

3/05

Пословна кореспонденција

Јела – 1 група

практичан рад

15. 5. 2024.

3/05

Француски језик

писмени задатак

16. 5. 2024.

3/05

Руски језик

контролни задатак

23. 5. 2024.

4/05

Основе туризма и угоститељства

тестирање

27. 5. 2024.

5/05

Математика

писмени задатак

31. 5. 2024.

5/05

Енглески језик

контролни задатак

3. 6. 2024.

2/06

Агенцијско и хотелијерско пословање

тестирање

6. 6. 2024.

2/06

1/5

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

контролни задатак

9. 2. 2024.

2/02

Основе туризма и угоститељства

контролни задатак

6. 3. 2024.

2/03

Пословна комуникација

1. група

контролни задатак

12. 3. 2024.

3/03

Пословна комуникација

2. група

контролни задатак

12. 3. 2024.

3/03

Енглески језик

писмени задатак

27. 3. 2024.

5/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

1. 4. 2024.

1/04

Енглески језик

контролни задатак

8. 5. 2024.

2/05

Пословна комуникација

2. група

контролни задатак

14. 5. 2024.

3/05

Пословна комуникација

1. група

контролни задатак

14. 5. 2024.

3/05

Основе туризма и угоститељства

контролни задатак

15. 5. 2024.

3/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

17. 5. 2024.

3/05

Енглески језик

контролни задатак

29. 5. 2024.

5/05

ДРУГА ГОДИНА

2/3

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

контролни задатак

7. 3. 2024.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

1. 4. 2024.

1/04

Енглески језик

писмени задатак

18. 4. 2024.

3/04

Економика туристичких и угоститељских предузећа

тестирање

25. 4. 2024.

4/04

Енглески језик

контролни задатак

23. 5. 2024.

4/05

2/4

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Физика

контролни задатак

23. 2. 2024.

4/02

Енглески језик

контролни задатак

28. 2. 2024.

5/02

Психологија у туризму и угоститељству

контролни задатак

5. 3. 2024.

2/03

Француски језик

писмена вежба

11. 3. 2024.

3/03

Српски језик и књижевност

контролни задатак

25. 3. 2024.

5/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

3. 4. 2024.

1/04

Енглески језик

писмени задатак

10. 4. 2024.

2/04

Физика

контролни задатак

12. 4. 2024.

2/04

Руски језик

писмени задатак

15. 4. 2024.

3/04

Француски језик

писмени задатак

22. 4. 2024.

4/04

Економика и организација предузећа

тестирање

23. 5. 2024.

4/05

Руски језик

контролни задатак

27. 5. 2024.

5/05

Енглески језик

контролни задатак

29. 5. 2024.

5/05

Српски језик и књижевност

контролни задатак

10. 6. 2024.

3/06

2/5

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

контролни задатак

26. 2. 2024.

5/02

Физика

контролни задатак

1. 3. 2024.

1/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

8. 3. 2024.

2/03

Енглески језик

писмени задатак

8. 4. 2024.

2/04

Физика

контролни задатак

12. 4. 2024.

2/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 4. 2024.

4/04

Енглески језик

контролни задатак

27. 5. 2024.

5/05

ТРЕЋА ГОДИНА

3/1

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

12. 2. 2024.

3/02

Руски језик

писмени задатак

4. 3. 2024.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

5. 3. 2024.

2/03

Француски језик

писмени задатак

11. 3. 2024.

3/03

Међународна шпедиција

контролни задатак

13. 3. 2024.

3/03

Математика

писмени задатак

18. 3. 2024.

4/03

Обука у виртуелном предузећу

практичан рад

22. 3. 2024.

4/03

Руски језик

контролни задатак

1. 4. 2024.

1/04

Енглески језик

писмени задатак

9. 4. 2024.

2/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 4. 2024.

3/04

Математика

контролни задатак

22. 4. 2024.

4/04

Енглески језик

контролни задатак

14. 5. 2024.

3/05

Међународна шпедиција

контролни задатак

15. 5. 2024.

3/05

Обука у виртуелном предузећу

практичан рад

17. 5. 2024.

3/05

Математика

писмени задатак

10. 6. 2024.

3/06

3/4

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Француски језик

контролни задатак

1. 2. 2024.

1/02

Агенцијско и хотелијерско пословање

Нера

тестирање

7. 2. 2024.

2/02

Агенцијско и хотелијерско пословање

Софија

тестирање

7. 2. 2024.

2/02

Српски језик и књижевност

контролни задатак

9. 2. 2024.

2/02

Енглески језик

контролни задатак

22. 2. 2024.

4/02

Француски језик

писмени задатак

29. 2. 2024.

5/02

Математика

контролни задатак

1. 3. 2024.

1/03

Руски језик

Руски

писмени задатак

4. 3. 2024.

2/03

Психологија у туризму

контролни задатак

5. 3. 2024.

2/03

Француски језик

писмена вежба

21. 3. 2024.

4/03

Математика

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

Руски језик

Руски

контролни задатак

1. 4. 2024.

1/04

Агенцијско и хотелијерско пословање

Нера

тестирање

3. 4. 2024.

1/04

Агенцијско и хотелијерско пословање

Софија

тестирање

3. 4. 2024.

1/04

Енглески језик

писмени задатак

11. 4. 2024.

2/04

Француски језик

писмени задатак

18. 4. 2024.

3/04

Руски језик

Руски

писмени задатак

9. 5. 2024.

2/05

Математика

контролни задатак

10. 5. 2024.

2/05

Српски језик и књижевност

писмени задатак

15. 5. 2024.

3/05

Енглески језик

контролни задатак

24. 5. 2024.

4/05

Агенцијско и хотелијерско пословање

Нера

тестирање

29. 5. 2024.

5/05

Математика

писмени задатак

31. 5. 2024.

5/05

3/5

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Енглески језик

контролни задатак

13. 2. 2024.

3/02

Маркетинг у туризму и угоститељству

контролни задатак

6. 3. 2024.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 3. 2024.

4/03

Енглески језик

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 4. 2024.

4/04

Енглески језик

контролни задатак

14. 5. 2024.

3/05

Маркетинг у туризму и угоститељству

контролни задатак

15. 5. 2024.

3/05

ЧЕТВРТА ГОДИНА

4/2

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Српски језик и књижевност

контролни задатак

14. 2. 2024.

3/02

Математика

контролни задатак

23. 2. 2024.

4/02

Француски језик

писмени задатак

29. 2. 2024.

5/02

Енглески језик

контролни задатак

7. 3. 2024.

2/03

Руски језик

писмени задатак

11. 3. 2024.

3/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

18. 3. 2024.

4/03

Филозофија

контролни задатак

21. 3. 2024.

4/03

Математика

писмени задатак

22. 3. 2024.

4/03

Руски језик

контролни задатак

8. 4. 2024.

2/04

Енглески језик

писмени задатак

18. 4. 2024.

3/04

Математика

контролни задатак

19. 4. 2024.

3/04

Руски језик

писмени задатак

22. 4. 2024.

4/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 4. 2024.

4/04

Француски језик

писмени задатак

25. 4. 2024.

4/04

Агенцијско и хотелијерско пословање

1. Група Јелица

тестирање

15. 5. 2024.

3/05

Математика

писмени задатак

17. 5. 2024.

3/05

4/3

Предмет

Група

Врста

Датум

Недеља у месецу

Математика

контролни задатак

22. 2. 2024.

4/02

Енглески језик

контролни задатак

26. 2. 2024.

5/02

Маркетинг у туризму

контролни задатак

4. 3. 2024.

2/03

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 3. 2024.

3/03

Филозофија

контролни задатак

12. 3. 2024.

3/03

Математика

писмени задатак

14. 3. 2024.

3/03

Маркетинг у туризму

контролни задатак

1. 4. 2024.

1/04

Енглески језик

писмени задатак

2. 4. 2024.

1/04

Српски језик и књижевност

контролни задатак

8. 4. 2024.

2/04

Математика

контролни задатак

11. 4. 2024.

2/04

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 4. 2024.

4/04

Математика

писмени задатак

9. 5. 2024.

2/05

Енглески језик

контролни задатак

14. 5. 2024.

3/05