Образовање одраслих

image_print

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – НОВИ ПУТ ДО ДИПЛОМЕ И ПОСЛА

Образовање одраслих остварује се као формално образовање, неформално образовање и информално образовање.

Одраслима је омогућено да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања, обучавања и долажења до квалификације.

Поступак признавања претходног учења (ППУ) спроводе школе са статусом јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОА), међу којима је и Угоститељско-туристичка школа у Чајетини, која има статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за активност признавање претходног учења. Решење број 611-00-01582/2021-03 од 29. августа 2022. године. Школа има сагласност за проверу остварености исхода за стицање квалификације у целини за квалификацију „Кувар“ и делимично остварен стандард квалификације за више занимања: Бродски кувар, Дијететски кувар, Кувар посластица, Помоћник кувара, Роштиљ мајстор и Кувар.

  • Коме је намењено признавање претходног учења?
  • Како изгледа и колико траје поступак признавања претходног учења?
  • Која је разлика између дипломе стечене кроз формално образовање и сертификата стеченог кроз признавање претходног учења?

На сва наведена питања одговоре ћемо дати у следећем тексту.

Многи годинама вредно раде као кувари и квалитет њиховог рада нико не доводи у питање, али раде без квалификације или „папира” који би им, осим боље зараде, омогућио и да могу да бирају послодавца.

Поступак признавања претходног учења (ППУ) намењен је одраслим особама које су кроз радно или животно искуство стекле занања и вештине за обављање различитих послова, али немају „папир“ који то потврђује.

ППУ представља могућност да се препознају, процене и признају знања и вештине стечене кроз обуке, радно или животно искуство, и да се за тако призната знања добије уверење о стеченим компетенцијама или сертификат којим се потврђује стечена квалификација.

Квалификација стечена признавањем претходног учења на тржишту рада једнака квалификацији стеченој кроз формално образовање, па ће многима омогућити боље услове рада, већу зараду или могућност да радно место потраже на домаћем или иностраном тржишту.

Процедура је једноставна и прилагођена одраслима, а од тренутка пријаве до издавања исправе требало би да прође највише три месеца.

Школа планира да наведене активности признавања претходног учења, за заинтересована лица, реализује у наредном периоду.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА