Priznavanje prethodnog učenja

POSTUPAK PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA

Mnogi godinama vredno rade kao kuvari i kvalitet njihovog rada niko ne dovodi u pitanje, ali rade bez kvalifikacije ili „papira” koji bi im, osim bolje zarade, omogućio i da mogu da biraju poslodavca.

    Postupak priznavanja prethodnog učenja (PPU) namenjen je odraslim osobama koje su kroz radno ili životno iskustvo stekle zananja i veštine za obavljanje različitih poslova, ali nemaju „papir“ koji to potvrđuje.

Procedura je jednostavna i prilagođena odraslima, a od trenutka prijave do izdavanja isprave trebalo bi da prođe najviše tri meseca.

 

  1. INFORMISANJE ZAINTERESOVANOG LICA O POSTUPKU PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA

Lice zainteresovano za priznavanje ishoda učenja i kompetencija stečenih obrazovanjem, životnim i radnim iskustvom, podnosi prijavu u školi za informinjanje o postupku priznavanja prethodnog učenja.

Savetnik za priznavanje prethodnog učenja na osnovu prijave lica zakazuje uvodni sastanak. Na uvodni sastanak, zainteresovano lice donosi svoju biografiju, a ukoliko je nema ili nije odgovarajuća, savetnik za priznavanje prethodnog učenja mu pomaže da sastavi biografiju.

Takođe savetnik upoznaje kandidata sa svim aspektima i zahtevima postupka.

 

  1. STICANJE STATUSA KANDIDATA ZA PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA

Ako zainteresovano lice nakon informisanja odluči da se uključi u postupak priznavanja prethodnog učenja, podnosi školi zahtev za priznavanje prethodnog učenja, čime stiče status kandidata na osnovu kog ima pravo na savetovanje i vođenje.

Međusobna prava i obaveze između škole i kandidata utvrđuju se ugovorom.

 

  1. SAMOPROCENA KANDIDATA, PRIKUPLJANJE DOKAZA I IZRADA PORTFOLIA KANDIDATA

Kandidat dobija od savetnika za priznavanje prethodnog učenja obrazac za samoprocenu i uputstvo za prikupljanje dokaza o ishodima učenja i kompetencijama za izradu portfolia.

U roku od 30 dana (rok može da bude i produžen) kandidat prikuplja i dostavlja dokaze o svom relevantnom životnom i radnom iskustvu, savetniku za priznavanje prethodnog učenja u školi. Dokazi mogu biti diplome, sertifikati, uverenja, licence, reference od poslodavaca kod koga je kandidat radio, izveštaji o radu, dokaz o proizvodu rada, na primer uzorci i fotografije, video-snimci kandidata kako obavlja određeni posao, izjava kandidata (opis i obrazloženje prethodnog iskustva),

Savetnik za priznavanje prethodnog učenja i ocenjivač iz škole zajedno sa kandidatom analiziraju prikupljene dokaze o prethodno stečenim ishodima učenja i kompetencijama i određuju one dokaze koji su u vezi sa standardom kvalifikacija nakon čega se izrađuje Plan za procenu i zakazuje se termin za ocenjivanje ishoda učenja i kompetencija.

 

  1. PROCENA ISHODA UČENJA I KOMPETENCIJA KANDIDATA

Procenu ishoda učenja i kompetencija kandidata obavlja tročlana komisija koju obrazuje škola.

Komisiju čine dva ocenjivača iz škole i ocenjivač iz privrede.

 

  1. ISPIT ZA PROCENU OSTVARENOSTI ISHODA UČENJA I KOMPETENCIJA KANDIDATA

Kandidat se obaveštava o terminu za polaganje ispita  najmanje 15 dana pre dana održavanja ispita.

Zadaci kojima se proveravaju ishodi učenja i kompetencije, mogu kombinovati više ishoda učenja i kompetencija, bez obzira na metod procene (pismeni test, usmeni test, provere u realnom radnom okruženju…).

Za svaki zadatak bez obzira na metod procene kandidat se ocenjuje kao „položio“, odnosno „nije položio“

Komisija utvrđuje ocenu većinom glasova.

Kandidat je položio ispit ukoliko za svaki zadatak na ispitu bude ocenjen sa „položio“.

Delovi ispita (pismeni test, usmeni test, praktični rad) mogu da se organizuju različitim danima, ali moraju da se završe u roku od 10 dana od dana objavljivanja prvog dela ispita.

 

  1. IZDAVANJE JAVNE ISPRAVE I UVERENJA

Kandidatu koji položi ispit za procenu ostvarenosti ishoda učenja i kompetencija u skladu  sa planom procene, škola izdaje odgovarajuću javnu ispravu (sertifikat ili uverenje).

Kandidatu koji ne položi navedeni ispit škola izdaje potvrdu o  ishodima učenja i/ili kompetencijama koje su mu priznate u postupku priznavanje prethodnog učenja i savetnik za priznavanje prethodnog učenja mu preporučuje dalje korake koji su potrebni da bi kandidat mogao da dostigne jedno ili više zanimanja, odnosno standard kvalifikacija u celini.