Пројектна настава – сеоски туризам

image_pdfimage_print

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ – ВОДИЧ КРОЗ СЕОСКИ ТУРИЗАМ

Тема пројекта: Водич кроз сеоски туризам

     Пројекат је реализован у периоду фебруар-мај 2024., у складу са планираном динамиком рада. Реализован је као интердисциплинарни приступ у настави. Главни предмет агенцијско и хотелијерско пословање у корелацији са предметима макетинг у туризму и угоститељству, историја (одабране теме) и куварство са практичном наставом.

    Циљ пројекта је да ученици израде водич кроз сеоски туризам, у циљу неговања културе, традиције, обичаја, заједништва, гастрономије, старих заната и очување сеоског капитала за будуће генерације.

   Све планиране активности су успешно реализоване, уз поштовање договорених правила и временске динамике.

   – Продукт прве активности су резултати упитника на основу којих су прикупљени подаци о профилу госта у сеоском туризму. Резултати упитника се налазе у презентацији.

  – Резултат друге активности је прикупљена туристичко-информативна документација, фотографије и извештај о начину промовисања туристичких вредности села у Србији.

   – Резултат треће активности је урађена презентација сеоског туристичког домаћинства. Ученици су представили активности свог виртуелног сеоског домаћинства „Рај“, које се налази у Мокрој Гори. ППТ презентација у прилогу.

  – Продукт четврте активности је урађен пано на коме су представљени традиционални специјалитети нашег краја. Група ученика, образовни профил кулинарски техничар, припремила је гастрономски специјалитет – хељдопиту. На часу су представили начин припреме овог познатог специјалитета. На крају смо дегустирали припрмљену хељдопиту, тражило се парче више. У овој активности је реализована корелација са предметом куварство са практичном наставом.

   – Пета активност пројекта је стручна посета и обилазак – Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно. Ученици су том приликом посетили и упознали се са архитектуром, унутрашњим уређењем зграда, начином привређивања и организацијом породичног живота у брдско планинским пределима. Резлтат рада пете активности је видео запис, извештај о посети и фотографије.

– Продукт шесте активности је урађена презентација обичаја, традиције и старих заната у нашем крају. Ученици су на часу историје (одабране теме) израдили презентацију на задату тему.

 – У оквиру седме активности ученици су припремили изложба производа старих заната.

У овој активности је реализована корелација са предметом маркетинг у туризму и угоститељству – промоција туристичких вредности села, излагањем производа старих заната и туристичко-информативне документације. Фотографије у прилогу.

 – Продукт осме активности је израђен писани водича кроз сеоски туризам (лексикон кључних појмова и фотографије). Водич садржи кључне појмове и фотографије и настао је као резултат рада свих претходних активности. Писани водич кроз сеоски туризам, чуваће се као писани документ у кабинету за Агенцијско и хотелијерско пословање.

   У понедељак 13. маја 2024. године, одржан је јавни час из агенцијског и хотелијерског пословања у корелацији са историјом (одабране теме), маркетингом у туризму и угоститељству и куварством са практичном наставом, на коме су ученици представили урађене задатке.

   Часу су присуствовали ученици одељења: III-4, I-4 и III-5. Поред ученика присуствовала је директорка школе, Јелена Марић, педагог школе, Бранка Сокић и предметни наставници Софија Павловић Луковић, Љубомир Митрашиновић, Данијела Мијаиловић и Владимир Мијаиловић.

   Извештај о реализованим активностима објављен је на сајту школе. Панои и фотографије су истакнути на инфо табли у холу школе.

    На крају реализације пројекта ученици су вредновали рад сопствене гупе. Заједнички рад, поштовање другова и успешност пројекта су оценили са одличном оценом.

    Предметна наставница је такође вредновала рад група. Резултати оцене су следећи: чланови групе се одлично слажу, у већини слушају једни друге када излажу идеје и предлоге. Сви задаци су урађени на оригиналан и креативан начин, у складу са датим упутствима. Већина учечника је учествовала у рада и показала висок степен мотивације и ангажовања. Све похвале.

     Закључак: надамо се да смо израдом овог кратког водича кроз сеоски туризам, реализовали циљ пројектне наставе, а то је да негујемо нашу културу, чувамо традицију, обичаје, заједништво, локалну гастрономију, старе занате и сеоки капитал за будуће генерације. Кроз очување традиције, културе и обичаја представљамо сву летпоту и богатство нашег краја.

     Порука: „Чувајмо традицију, културу и обичаје у свету брзих промена“.

Неранџа Јовичић

III-4 – туристичко-хотелијерски техничар, III-5 – кулинарски техничар