ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ –добра млека и млечних производа за Школски рсторан УГОВОР МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ Позив за подношење понуда за набавку млека и млечних производа Образац структуре …

Позив за подношење понуда за набавку млека и млечних производа Read more »

Како приступити гугл учионици – упутство за ученике Како до Гугл учионице? 1. ОД РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ ДОБИЈЕШ ПОДАТКЕ (ИМЕ И ЛОЗИНКУ) ЗА ТВОЈ НОВИ ГОГЛЕ НАЛОГ Да би користио/користила Гугл учионицу, неопходно је да имаш креирану gmail адресу. Зато је …

Гугл учионица – Google Classroom – упутство Read more »

 ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ  НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  НОСИОЦИ  Септембар  – израда плана за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и подела задужења     – упознавање свих актера у васпитно-образовном процесу са члановима Тима и њиховим …

План заштите ученика од насиља Read more »