image_pdfimage_print

План за заштиту деце /ученика од насиља

План  за заштиту деце /ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Read more

Испитни рокови и припремни рад

Да се подсетимо: Активности Време Почетак школске године 09. 2015. Први родитељски састанци 01. – 04.09. 2015. Први класификациони период (І полугодишта) 01.09.2015. –  29.01.2016. Завршетак І полугодишта 29.01.2016. Зимски распуст 31.12.2015. – 08.01.2016.01.02.2016. – 12.02.2016. Почетак ІІ полугодишта 17.02.2016. Read more

Школски календар значаjних активности у школи

Да се подсетимо: Класификациони периоди: 06.11.2015. ; 29.01.2016. ; 04.2016. ;  22.06.2016. Време реализације екскурзија по разредима:   трећи разред:      26.09. – 09. 2015. Северна Грчка У току школске године планирано је и да се изведу једнодневни излети: Сајам туризма Read more

Јавна набавка мале вредности 1/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016 Кратак опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- намирница и прехрамбених произввода за потребе Угоститељско-туристичке школе у Чајетини, Сердара Мићића број 5. КОНКУРСНА Read more