Економски техничар

Економски техничар
хакатон
1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање економског техничара.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима…), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет.

Ради углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању важни су одговорност, тачност, систематичност, развијене вештине комуникације, темељност, предузимљивост, одлучност, самопоуздање, уредност, организованост, промишљеност.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<