Finansijski administrator

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje finansijskog administratora.

Finansijski administrator obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.) Finansijski administrator priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove.

Posao obavlja u zatvorenom prostoru, u kancelarijskim uslovima. U radu koristi računar i kancelarijsku opremu.

Finansijski administratori će posle zavrsenog četvorogodišnjeg školovanja umeti da:
– poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
– obavljaju različite administrativne poslove;
– poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
– samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
– poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
– knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
– evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
– obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
– obračunavaju i knjiže amortizaciju;
– poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
– prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
– arhiviraju dokumenta.

Predmete koje uče finansijski administrator pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Arhive