Кувар

image_pdfimage_print

Број година школовања: 3

Кувари свој посао обављају прављењем свих врста топлих и хладних јела.
Задатак кувара је да припремају многобројна јела, тако да морају познавати усклађеност намирница, па чак и рецепте ретких и специфичних јела. Код прављења јела је, осим да буду укусна, потребно и да буду лепо декорисана.
Зависно од задатака које извршавају и зависно од величине кухиње у којој раде кувари могу бити распоређени по задацима. Главни кувар или шеф кухиње надгледа рад кувара и организује рад кувара. Кувари израђују јела, док им у томе помажу помоћници који припремају намирнице које ће се користити и асистирају у припреми јела. Када је јело готово, аранжери га сервирају и декоришу.
Одговорности кувара:

 • Одабир намирница за припремање јела
 • Одабир технологије припремања
 • Аранжирање јела
 • Прављење листе јела за припрему
 • Вођење рачуна о личној хигијени и хигијени средстава и простора

Вештине и особине које би требало да има кувар:

 • Добро здравље
 • Спретност
 • Уредност
 • Развијена чула вида и укуса
 • Здрав коштано-зглобни систем
 • Маштовитост
 • Санитарна књижица

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Кулинарски техничар (са завршеном четвртом годином) може напредовати до места главног кувара и даље се усавршавати. Кувар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање кулинарског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила кувар погледајте >>овде<<