Комерцијалиста – уџбеници

image_pdfimage_print
  • ПРВА ГОДИНА
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Љиљана Николич,Босиљка Милић Читанка за први разред, Завод за уџбенике,Београд, 1992
Математика Радивоје Деспотовић,Ратко Тошић,Бранимир Шешеља   Збирка задатака за прву годину Вене Богославов Математика за средњу стручну школу предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005
Ликовна култура Видосава Галовић и Бранка Гостовић Ликовна култура, Завод за уџбенике, 2019
Рачунарство и информатика Срђан Маринчић Рачунарство и информатика за први разред средњих стручних школа, Каталошки број 21170, 2018
Историја Драгољуб М.Кочић
Иван Бецић
Комбинација уџбеника – Историја за први разред средњих стручних школа и Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике,Београд, 2005
Физика Милан О. Распоповић, Татјана М. Бобић Физика 1, Завод за уџбенике,Београд, 2018
Физика Милан О. Распоповић, Татјана М. Бобић Физика 1, збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе, Завод за уџбенике,Београд, 2018
Географија проф.др. Милка Бубало Живковић
др Бојан Ђерчанпроф.
Даринка Максимовић
Географија Србије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2018
Француски језик (2. strani jezik) Томислав Топличић Француски језик за први,други,трећи и четврти разред угоститељско-туристичке школе, други страни језиик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Француски језик (2. strani jezik) Вера Костић,Миланка Perret Француски језик за први разред угоститељско-туристичке школе, други страни језик,прва година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998
Руски језик (2. strani jezik) Предраг Пипер
Марина Петковић
Вучина Раичевић
Руски језик за први разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2006
Канцеларијско пословање (vežbe) Весна  Ратковић,  Анита Младеновић Канцеларијско пословање и кореспонденција уџбеник за први разред Економске школе, DATASTATUS, 2016
Грађанско васпитање (obavezni izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Верска настава – pravoslavni katihizis (obavezni izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за први и други разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006  

 

  • ДРУГА ГОДИНА
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Љиљана Николић,Босиљка Милић Читанка за други разред средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1991
Математика Јобан КечкиЋ Слободан Кечкић,Оливера Стојковић  Вене Богославов Математика за средњу стручну школу,предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990
Хемија Радивој Николајевић Хемија за економског и финасијског техничара, Завод за уџбенике Београд, 2013
Биологија Имре Кризманић- логос; Драгослав Маринковић-ЗУНС- Београд Комбинација два уџбеника, Логос; ЗУНС, 2014
Руски језик (2. strani jezik) Предраг Пипер, Вучина Раичевић Руски језик за II разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2003
Француски језик (2. strani jezik) Tомислав Топличић Француски језик за први,други,трећи и четврти разред угоститељско-туристичке школе, други страни језиик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Француски језик (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale rouge, уџбеник и радна свеска за 1. разред гимназија и стручних средњих школа (прва година учења), Издавачка кућа Klett, Београд, 2019
Принципи економије Ђорђе Митровић Принципи економије, DATA STATUS, 2014
Право нема нема уџбеник, нема, 0
Канцеларијско пословање Др Слободан Рајковић и Бранка Суботић Канцеларијско пословање за II разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Београд, 2015
Обука у виртуелном предузећу Александра Бакрач, Весна Животић,Биљана Каурин, Јоханс Линднер,Лидија Милановић,Данијела Рвовићи Соња Стаменковић Водич за рад у виртуелном предузећу, k-education пројектна канцеларија Београд, 2012
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 2. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Рачуноводство у трговини (teorija) Савка Вучковић Милутиновић
Даница Јовић
Рачуноводство за 4 разред економске школе, Дата Статус, 2015
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за први и други разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
  • ТРЕЋА ГОДИНА
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Љиљана Николић,Босиљка Милић Читанка за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1998
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Владислав Милошевић    Збирка задатака за трећу годину Вене Богославов Математика за средњу стручну школу,предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1989
Француски језик (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale bleu, Француски језик, (друга година учења), Издавачка кућа Klett, Београд,, 2019
Руски језик (2. strani jezik) Др Предраг Пипер
Др Вучина Раичевић
Андреј Тарасјев
Руски језик за III разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2011
Пословна информатика Драган Маринчић Пословна информатика, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1996
Трговинско пословање Божидар Ставрић
Благоје Пауновић
Петар С. Бојовић
ПОсловна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2014
Трговинско пословање Стипе Ловрета
Горан Петковић
Основи трговине за први разред трговинске школе, Завод за уџбенике Београд, 2015
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за трећи и четврти разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
Историја (одабране теме) (izborni) Група аутора Наставни материјал израђен на основу препоручене литературе, /, 2005
Обука у виртуелном предузећу (vežbe) Александра Бакрач,Весна Животић, Биљана Каурин,Јоханес Линднер,Лидија Милановић,Данијела Рвовић  и Соња Стаменковић Водич за рад  у  виртуелном предузећу, k-edukacion пројектна канцеларија Београд,Министарство просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012
  • ЧЕТВРТА ГОДИНА
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Љиљана Николић,Босиљка Милић Читанка за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1998
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 3, Pearson, 2016
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Др.Ендре Пап, др Загорка Лазанов Црвенковић   збирка задатака Вене Богославов Математика за четврти  разред средње  стручне школе предвиђен за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1991
Социологија са правима грађана нема уџбеник, -, 1111
Француски језик (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale bleu, Француски језик, (друга година учења), Издавачка кућа Klett, Београд,, 2019
Руски језик (2. strani jezik) Др Предраг Пипер
Др Вучина Раичевић
Андреј Тарасјев
Руски језик за IV разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2013
Обука у виртуелном предузећу (vežbe) Александра Бакрач, Весна Животић, Биљана Каурин, Јоханес Линднер, Лидија Милановић, Данијела Рвовић и Соња Стаменковић Водич за рад у виртуелном предузећу, k-edukacion пројектна канцеларија Београд,Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012
Предузетништво (vežbe) Светислав Пауновић Предузетништво за III и    IV  разред  средњих стручних школа, Data Status, 2012
Маркетинг у трговини Хасан Ханић
Стипе Ловрета
Јелена Ачић
Маркетинг за 4. разред економске и трговинске школе, Завод за уџбенике Београд, 2011
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 4. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за трећи и четврти разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
Електронско пословање (izborni) Уџбеник не постоји Електронско пословање, НЕМА, 2021