КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР – УЏБЕНИЦИ

  • ПРВА ГОДИНА
Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Љиљана Николић,Босиљка Милић Читанка за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1998
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 2, Pearson, 2016
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Радивоје Деспотовић ,Бранимир Шешеља,Ратко Тошић                                    Збирка задатака  Вене Богославов Maтематика за први разред средње стручне школе предвиђене за три часа седмично, Завод за уџбенике Београд, 1991
Рачунарство и информатика Никола Клем Рачунарство и информатика, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1999
Историја Драгољуб М.Кочић Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике,Београд, 2005
Географија Винко Ковачевић,
Босиљка
Младеновић
Кљајић
Географија за први разред гимназије, Клет, Београд, 2016
Хемија Славољуб Ђукић, Милена Шурјановић., Радивој Николајевић ОПШТА ХЕМИЈА за четворогодишње стручне школе, Завод за уџбенике Београд, 2009
Екологија и заштита животне средине Иво Савић; Вељко Терзија Уџбеник екологије и заштите животне средине за 1. разред средњих стручних школа, ЗУНС- Београд, 2000
Ликовна култура Видосава Галовић и Бранка Гостовић Ликовна култура, Завод за уџбенике, 2019
Хигијена Михајло Николић, Радојка Коцијанчић, Марија Пецељ- Гец, Видосава Парезановић Хигијена с аздравственим васпитањем, ЗУНС- Београд, 2004
Основе туризма и угоститељства Огњен Бакић, Миодраг Николић Основи туризма и угоститељства, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1989
Куварство (vežbe) Милорад  Вукић  Милијанко Портић КУВАРСТВО са практичном наставом за први разред угоститељско-туристичке  школе, Завод за уџбенике Београд, 2004
Пословна комуникација Жарко Требјешанин, Лидија Златић Психологија, Комуникологија, Завод уа уџбенике, Учитељски факултет – Ужице, 2011
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002

ДРУГА ГОДИНА

Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Александра Антић, Весна Ломпар Српски језик 2, Граматика за други разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, 2021
Српски језик и књижевност Миодраг Павловић Српски језик 2, Читанка за други разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, 2021
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 2, Pearson, 2016
Историја Иван Бецић Историја за други разред средње стручне школе, Завод за уџбенике, 2006
Ликовна култура Видосава Галовић и Бранка Гостовић Ликовна култура, Завод за уџбенике, 2019
Математика Тошић Ратко,Бранимир Шешеља,Градимир Војводић и др   Збирка задатака  Вене Богославов Математика за други разред средње угоститељске школе предвиђен за три часа недељно, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1998
Рачунарство и информатика Никола Клем Рачунарство и информатика, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2003
Географија Милутин Љешевић, Драгана Миљановић Географија за 2.разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
Физика Драгиша Ивановић и др. Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијаске вежбе, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1988
Хемија Момчило Јоветић НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за четворогодишње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд,, 2009
Хемија Владимир Павловић, Раде Марковић ОРГАНСКА ХЕМИЈА за четворогодишње стручне школе: трговинску и угоститељску, Завод за уџбенике Београд, 2009
Биологија Мр Катица Пауновић Уџбеник биологије за 2. разред угоститељско- туристичке школе, ЗУНС- Београд, 1996
Економика и организација предузећа Др Љиљана Косар Економика и организација предузећа за други разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010
Куварство са практичном наставом Милијанко Портић, Милорад Вукић Супе и чорбе;Варива и прилози; Топла предјела, ЗУНС, 2005
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за први и други разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 2. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002

ТРЕЋА ГОДИНА

Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, 2021
Српски језик и књижевност Босиљка Милић, Љиљана Николић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, 2021
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 3, Pearsonh, 2016
Социологија Владимир Вулетић Социологија за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, Клетт, 2012
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Др.Градимир Војводић, др Ђура Паунић,др Ратко Тошић    збирка задатака Вене Богославов Математика за трећи разред средње  стручне школе предвиђен за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1991
Устав и права грађана Славко Тадић Устав и права грађана за трећи и четврти разред стручних школа и четврти разред гимназије, ЈП „Завод за уџбенике“, 2008
Психологија Жарко Требјешанин Психологија, Завод за уџбенике, 2011
Уметничко обликовање Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике, 2021
Туристичка географија Божидар Станишић, Момчило Бујошевић Туристичка географија за III разред Угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
Познавање робе др Стојанка Калинић и Милорад Јовановић ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ за угоститељско – туристичку школу, Завод за уџбенике и наставна средства Београд,,, 1998
Куварство са практичном наставом Милијако Портић, Милорад Вукић Готова јела;Хладна предјела, ЗУНС, 2005
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за трећи и четврти разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
Грађанско васпитање (obavezni izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 3. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Nastavni predmet Autor-i Textbook name, publisher and year of publication
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Клет, 2021
Српски језик и књижевност Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо Читанка, за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Нови логос, 2021
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 3, Pearson, 2016
Филозофија Милош Јеремић Филозофија, Клет, 2014
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Др. Ендре Пап, др Загорка Лазанов Црвенковић збирка задатака Вене Богославов Математика за четврти  разред средње  стручне школе предвиђен за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1991
Туристичка географија Стеван М.Станковић Туристичка географија за 4.разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, 2008
Познавање робе Милорад Јовановић, Стојанка Калинић Познавање робе, Завод за уџбенике  Београд, 1998
Наука о исхрани Мира Николић, Слободанка Банковић – Пауновић НАУКА О ИСХРАНИ за угоститељско- туристичку школу, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1998
Маркетинг у туризму Др Огњен Бакић Маркетинг у туризму за IVразред  угоститељско- туристичке школе, Завод за уџбенике  Београд, 2012
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 4. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Куварство са практичном наставом (vežbe) Правда Пековић,Јован Јокић Куварство са практичном наставом за четврти разред, ЗУНС, 1991
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за трећи и четврти разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006