Распоред блок наставе

*У уторак 4. маја 2021. године, замена дана, часови од среде.

**Недостају два дана практичне наставе у блоку (понедељак и петак), за све образовне профиле. Начин надокнаде биће накнадно утврђен.

 

 Блок настава (реализација блок наставе по образовним профилима) у школској 2020/2021. години.

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Разред 1. блок 2. блок
други разред 27, 28, 29. 04. 2021. /
трећи разред 1, 2, 3, 4. 06. 2021. 7. – 10. 06. 2021.

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Разред 1. блок 2. блок 3. блок 4. блок
први разред 26. – 30. 10. 2020. 2, 3, 4. 02. 2021. 12, 13, 14, 17, 18. 05. 2021. /
други разред 9. – 12. 2. 2021. 17,18, 19, 22, 23. 02. 2021.  26. – 29. 04. 2021. 5, 6, 7, 10,11.  05. 2021.
трећи разред 05. – 09. 10. 2020. 16. – 20. 11. 2020. 9. – 11. 03. 2021. 2, 3, 4, 7, 8.  06. 2021.

 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Разред 1. блок 2. блок 3. блок 4. блок
четврти разред 12. – 16. 10. 2020. 2, 3, 4. 03. 2021. .19, 20, 21, 24, 25. 05.  2021. 26, 27, 28, 31. 05., 1. 06. 2021.

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Разред 1. блок 2. блок 3. блок 4. блок 5. блок
првиразред 13, 14, 15. 04. 2021. 16, 17, 18, 21, 22. 06. 2021. / / /
други разред 02.-06.11.2020. 16, 17, 18. 03. 2021. 31. 05., 1, 2, 3, 4. 06. 2021. / /
трећи разред 12.-16.10.2020. 9, 10, 11. 02. 2021. 1.- 5. 03. 2021. 12. – 16. 04. 2021. /
четврти разред 05.-09.10.2020. 2, 3, 4. 02. 2021. 22. – 26 .02. 2021. 6, 7, 8, 9, 12. 04. 2021. 10. -14. 05. 2021.

 

КУВАР

Разред 1. блок 2. блок 3. блок 4. блок
први разред 20, 21, 22. 04. 2021. 07. – 11. 06. 2021. / /
други разред 16.-20.11.2020. 23, 24, 25. 03. 2021. 24. – 28. 05 .2021. /
трећи разред 19.-23.10.2020. 17, 18, 19, 22, 23. 02. 2021. 9, 10, 11. 03. 2021. 17. – 21. 05 .2021.

КОНОБАР

Разред 1. блок 2. блок 3. блок
други разред 16.-20.11.2020. 23, 24, 25. 03. 2021. 24. – 28. 05 .2021.
трећи разред 19.-23.10.2020. 17, 18, 19, 22, 23. 02. 2021. 9, 10, 11. 03. 2021.

 

КОНОБАР

Разред СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ
трећи разред 17. – 21. 05 .2021.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

 

КУВАР – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БРОЈ ЧАСОВА
први разред У периоду од 16. јуна до 06. августа 2021. године, по утврђеном распореду ученика 30 часова
други разред У периоду од 09. јуна до 06. августа 2021. године, по утврђеном распореду ученика 60 часова

КОНОБАР- ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БРОЈ ЧАСОВА
други разред У периоду од 09. јуна до 06. августа 2021. године, по утврђеном распореду ученика 60 часова

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БРОЈ ЧАСОВА
први разред 16. – 22. 06. 2021. 30 часова
други разред 23 .– 29. 06. 2021. 30 часова
трећи разред 09. -15. 06. 2021. 60 часова
16. – 22. 06. 2021.

 

ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БРОЈ ЧАСОВА
трећи разред У периоду од 16. јуна до 08. августа 2021. године, по утврђеном распореду ученика 30 часова

Професионална пракса се реализује према индивидуалном плану ове праксе за сваког ученика и завршава се у петак 06. августа 2021. године.

 

Завршетак теоријске наставе, вежби, редовне практичне наставе и блок наставе на крају другог полугодишта школске 2020/2021.

 

Датум Одељења
01. јун 2021. III-2, III-3, IV-и IV-
08. јун 2021. II-2, II-3 и III-4
15. јун 2021. I-3, I-4, II-4 и III-5
22. јун 2021. , I-5, II-1, II-5 и III-1