Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције, 16. новембар, обележен је у неколико одељења.

Ученици су учествовали у краткој радионици о свакодневној, социјалној толеранцији. У уводном делу су одредили појам толеранције као трпељивост према одређеним особинама, поступцима и понашању.Навели су следеће врсте понашања које толеришу, односно не толеришу.

 

Горица Јојић