Obaveštenje za vanredne učenike

  • Prijavljivanje ispita za aprilski ispitni rok od 01. do 06. aprila 2022. godine.
  •    Prilikom prijavljivanja ispita potrebno je priložiti dokaze o izvršenoj uplati ispita i popuniti prijavu tačno i potpuno.
  •    Aprilski ispitni rok počinje 15. aprila 2022. godine.