ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР – УЏБЕНИЦИ

image_pdfimage_print
  • ПРВА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА
Српски језик и књижевност Вучић Катарина , Милић Босиљка Читанка за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, 2021
Српски језик и књижевност Весна Ломпар Српски језик 1, Граматика за други разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, 2021
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 2, Pearson, 2016
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Радивоје Деспотовић,Ратко Тошић,Бранимир Шешеља    Збирка задатака за први разред средње школе Вене Богославов Математика за средњу стручну школу предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005
Рачунарство и информатика Никола Клем Рачунарство и информатика, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1999
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2005
Физика Наташа Чалуковић Физика 1, КРУГ, 2021
Географија Винко Ковачевић,
Босиљка
Младеновић
Кљајић
Географија за први разред гимназије, Клет, Београд, 2016
Хемија Славољуб Ђукић, Милена Шурјановић., Радивој Николајевић ОПШТА ХЕМИЈА за четворогодишње стручне школе, Завод за уџбенике Београд, 2009
Биологија Јелена ђорђевић Уџбеник биологије за седки разред основне школе, ЗУНС- Београд, 2010
Руски језик (2. strani jezik) Предраг Пипер
Марина Петковић
Вучина Раичевић
Руски језик за први разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2006
Француски језик (2. strani jezik) Вера Костић,Миланка Perret Француски језик за први разред угоститељско-туристичке школе, други страни језик,прва година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Француски језик (2. strani jezik) Томислав Топличић Француски језик за први,други,трећи и четврти разред угоститељско-туристичке школе, други страни језиик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Основи туризма и угоститељства Б. Зечевић, Ј.
Чеперковић, Н.
Ђорђевић, В.
Тодоровић
Основи туризма и угоститељства,, Завод за уџбенике,, 2016
Грађанско васпитање (obavezni izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Агенцијско и хотелијерско пословање (vežbe) 1. Бакић, О., Попеску, Ј., Николић, М., Зечевић, Б.,
2. 2. Николић, M., Бакић, M, Капор, B., Стојановић, Љ
1. Агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско- туристичке школе, 2. Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2009, Материјал приремио предметни наставник, 2009
Агенцијско и хотелијерско пословање (teorija) Николић, M., Бакић, M, Капор, B., Стојановић, Љ., Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009
Агенцијско и хотелијерско пословање (teorija) 1. Бакић, О., Попеску, Ј., Николић, М., Зечевић, Б., Агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско- туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009
Агенцијско и хотелијерско пословање (vežbe) 1. Бакић, О., Попеску, Ј., Николић, М., Зечевић, Б.,
2.   2. Николић, M., Бакић, M, Капор, B., Стојановић, Љ
1. Агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско- туристичке школе, 2. Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2009
Верска настава – pravoslavni katihizis (obavezni izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за први и други разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
  • ДРУГА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА
Српски језик и књижевност Миодраг Павловић Српски језик 2, Читанка за други разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, 2021
Српски језик и књижевност Александра Антић, Весна Ломпар Српски језик 2, Граматика за други разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, 2021
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 2, Pearson, 2016
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Бранимир Шешеља,др Градимир Војводић ,Тошић Ратко  Збирка задатака  др Радивоје Деспотовић и Вене Богославов Математика за средњу стручну школу,предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990
Историја Иван Бецић Историја за други разред средње стручне школе, Завод за уџбенике,Београд, 2006
Географија проф.др. Милка Бубало Живковић
др Бојан Ђерчанпроф.
Даринка Максимовић
Географија Србије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2018
Руски језик (2. strani jezik) Предраг Пипер
Вучина Раичевић
Руски језик за II разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2003
Француски језик (2. strani jezik) Томислав Топличић Француски језик за први,други,трећи и четврти разред угоститељско-туристичке школе, други страни језиик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Француски језик (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale rouge, уџбеник и радна свеска за 1. разред гимназија и стручних средњих школа (прва година учења), Издавачка кућа Klett, Београд,, 2019
Агенцијско и хотелијерско пословање (praksa) Др Огњен Бакић, Др Јован Попеску, Др Миораг Николић, Др Бојан Зечевић Агенцијско и хотелијерско пословање,, Завод за уџбенике, Београд, 2003
Агенцијско и хотелијерско пословање (vežbe) Др Огњен Бакић, др Јован Попеску, др Миодраг Николић и др Бојан Зечевић Агенцијско и хотелијерско пословање за други разред угоститељско-туристичке школе и други наставни материјал израђен на основу препоручене литературе, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Економика и организација туристичких предузећа Др Љиљана Косар Економика и организација предузећа за други разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010
Пословна информатика у туризму и угоститељству (izborni) Драган Маринчић Пословна информатика, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1996
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 2. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за први и други разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
  • ТРЕЋА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ AАУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА
Српски језик и књижевност Љиљана Николић,Босиљка Милић Читанка за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2008
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 3, Pearson, 2016
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Др Градимир Војводић,др Ђура Паунић,, др  Ратко Тошић    Збирка задатака за прву годину Вене Богославов Математика за средњу стручну школу предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990
Француски језик (2. strani jezik) Томислав Топличић Француски језик за први,други,трећи и четврти разред угоститељско-туристичке школе, други страни језиик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Француски језик (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale bleu, Француски језик, (друга година учења), Издавачка кућа Klett, Београд, 2019
Руски језик (2. strani jezik) Др Предраг Пипер
Др Вучина Раичевић
Андреј Тарасјев
Руски језик за III разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2011
Агенцијско и хотелијерско пословање Група аутора Наставни материјал израђен на основу препоручене литературе: 1. Стратегија туризма Републике Србије 2. Закон о туризму, „Службени гласник РС” бр. 36/2009 и 88/2010. 3. HOTELLINK, Часопис за теорију и праксу хотелијерства 4. Интернет сајт www.megatrend-edu.net/sistemkvaliteta/020-q2.05 процедура организовања научних конференција 5.http://www.kongresniturizam.com/, Horwath consulting,, Загреб и Економски факултет Виша хотелијерска школа, Београд, 2003, 2010
Пословна кореспонденција Мирослава Грујић, Милена Стегеншек и Елизабета Шарковић Савремена пословна кореспонденција за I разред економске школе и III разред туристичко – угоститељске школе, Завод за уџбенике Београд, 1996
Туристичка географија Божидар Станишић, Момчило Бујошевић Туристичка географија за III разред Угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике Београд,, 2012
Психологија у туризму Ђорђе Чомић Психологија туризма, Туристичка штампа, 1998
Психологија у туризму Жарко Требјешанин Психологија, Завод за уџбенике, 2011
Финансијско пословање Драгана Богдановић
Петар Бојовић
Финансијско пословање за 2 разред економске школе, Завод за уџбенике, 2009
Маркетинг у туризму и угоститељству Др Огњен Бакић Маркетинг у туризму за IV   разред  угоститељско туристичке школе, Завод за уџбенике   Београд, 2012
Историја уметности Видосава Галовић Историја уметности за 3.разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2018
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за трећи и четврти разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 3. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Пословна информатика у туризму (izborni) Драган Маринчић Пословна информатика, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 1996

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА
Српски језик и књижевност Весна Ломпар, Александра Антић Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Клет, 2021
Српски језик и књижевност Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо Читанка, за 4. разред гимназија и средњих стручних школа, Нови логос, 2021
Енглески језик (1. strani jezik) Patricia Reilly Focus 3, Pearson, 2016
Физичко васпитање Александар Маринковић, Ангелина Петровић, др Драгомир Петровић и други; Јанко Лескошек, Љубомир Нешић и Жика Живановић Приручник за физичко са здравственим васпитањем; Подсетник физичког васпитања у средњим школама, Завод за уџбенике и наставна средства; Партизан Београд, 1977
Математика Ендре Пап Загорка Лазанов Црвенковић   Збирка задатака за четврту годину Вене   Богославов Математика за средњу стручну школу,предвиђену за два часа седмично, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990
Музичка култура Томислав Братић, Миливоје Драгутиновић Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике, 1992
Социологија са правима грађана нема уџбеник, -, 1111
Руски језик (2. strani jezik) Др Предраг Пипер
Др Вучина Раичевић
Андреј Тарасјев
Руски језик за IV разред гимназије и угоститељско – туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2013
Француски језик (2. strani jezik) Томислав Топличић Француски језик за први,други,трећи и четврти разред угоститељско-туристичке школе, други страни језиик, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999
Француски језик (2. strani jezik) Monique Denyer, Agustín Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri Version Originale bleu, Француски језик, (друга година учења), Издавачка кућа Klett, Београд,, 2019
Туристичка географија Стеван М.Станковић Туристичка географија за 4.разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике,, 2008
Агенцијско и хотелијерско пословање (vežbe) Огњен Бакић, Јован Попеску, Миодраг Николић, Бојан Зечевић Наставни материјал израђен на основу препоручене литературе: 1. Стратегија туризма Републике Србије 2. Закон о туризму, „Службени гласник РС” бр. 36/2009, Агенцијско и хотелијерско пословање за четврти разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике Београд, 1993
Предузетништво Светислав Пауновић Предузетништво, уџбеник за 3. и 4. разред средње стручне школе, Дата статус, 2012
Грађанско васпитање (izborni) Група аутора Приручник за грађанско васпитање за 4. разред средње школе, Министарство просвете и спорта републике Србије, 2002
Верска настава – pravoslavni katihizis (izborni) Игњатије Мидић Eпископ браничевски Православни катихизис, уџбеник за веронауку за трећи и четврти разред средњих школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006