Vanredni ispiti – mart 2022.

Vanredni ispiti – mart 2022.
SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU

Petak, 18. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnovi turizma i ugostiteljstva 10:30 Sokić Branka

Marić Jelena

Jovičić Nera

Usluživanje sa praktičnom nastavom 11:20 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Hotelijerstvo 11:20 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

 

Ponedeljak, 21. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Kuvarstvo 11:25 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Kovačević Dragan

Računarstvo i informatika 13:05 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Elektronsko poslovanje 13:05 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

 

Utorak, 22. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Tanović Dejan

Građansko vaspitanje 11:25 Jovičić Nera

Petrović Mirjana

Sokić Branka

Verska nastava 12:00 Jovičić Nera

Stefanović Jovica

Sokić Branka

Hemija 12:15 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Nacionalna ekonomija 13:50 Sokić Branka

Jovičić Nera

Luković Katarina

Javne finansije 13:50 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 13:50 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

 

Sreda, 23. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ruski jezik II (pismeni) 08:35 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin polaganja usmenog dela ispita, biće saopšten na pismenom delu ispita.
Srpski jezik i književnost (pismeni) 13:00 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 24. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik II (pismeni) 11:25 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Matematika (pismeni) 12:15 Mićović Slobodan, dežura na pismenom

 

Petak, 25. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Maturski praktičan rad (trgovinski tehničar) 11:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Osnovi ekonomije 11:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Srpski jezik i književnost (usmeni) 13:00 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

Ponedeljak, 28. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Ustav i prava građana 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:30 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Kovačević Dragan

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom (maturski praktičan rad) 11:30 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Kovačević Dragan

Preduzetništvo 13:00 Sokić Branka

Pavlović Luković Sofija

Jovičić Nera

 

Utorak, 29. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Geografija 08:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Turistička geografija 08:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Opšta turistička geografija 08:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Pavlović Luković Sofija

Fizičko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Vučićević Vladimir

Psihologija 11:20 Jovičić Nera

Jojić Grica

Sokić Branka

Psihologija u turizmu 11:20 Jovičić Nera

Jojić Grica

Sokić Branka

Biologija 12:15 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vladimir

 

Sreda, 30. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Muzička umetnost 13:50 Jovičić Nera

Petrović Mirjana

Sokić Branka

 

Četvrtak, 31. 03. 2022.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Likovna kultura 11:20 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Dragović Anastasija

Umetničko oblikovanje 11:20 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Dragović Anastasija