Ванредни кандидати – новембар 2019.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

Српски језик и књижевност

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Немачки језик II

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Филозофија

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Географија

 1. Вуловић Душанка, I разред, кувар
 2. Јевтовић Милан, I разред, кувар
 3. Бујић Стефан, II разред, кулинарски техничар

 

Математика

 1. Думић Јефто, II разред, угоститељски техничар
 2. Табаица Данијела, III разред, кулинарски техничар
 3. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар
 4. Милосављевић Ивана, IV разред, угоститељски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Ђурић Стефан, II разред, кулинарски техничар
 2. Бујић Стефан, II разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар
 2. Думић Јефто, II разред, угоститељски техничар

 

Хемија

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар
 2. Вуловић Душанка, I разред, кувар
 3. Јевтовић Милан, I разред, кувар
 4. Думић Јефто, II разред, угоститељски техничар

 

Верска настава

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар

 

Исхрана

 1. Димитријевић Виолета, I разред, кувар

 

Рачунарство и информатика

 1. Думић Јефто, II разред, угоститељски техничар

 

Ревизија – Нера

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

 

Финансијско пословање – Нера

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Професионална пракса – Дана

 1. Чорбић Бошко, I разред, туристички техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Ђурић Стефан, II разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Димитријевић Виолета, I разред, кувар

 

Професионална пракса

 1. Димитријевић Виолета, I разред, кувар

 

Свечани пријеми

 1. Попадић Никола, III разред, конобар

 

Завршни испит – конобар

 1. Попадић Никола