Ванредни кандидати – октобар 2020.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Српски језик и књижевност

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар
 2. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Енглески језик

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Француски језик II

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Математика

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Туристичка географија

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Географија

 1. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 2. Сојић Јана, , II разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Сојић Јана, II разред, кулинарски техничар

 

Биологија

 1. Павловић Милош, I разред, кулинарски техничар
 2. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 3. Ђукановић Бојан, I разред, кулинарски техничар

 

Хигијена

 1. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Уметничко обликовање

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Музичка уметност

 1. Репановић Стефан, I разред, кулинарски техничар
 2. Ђукановић Бојан, I разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар (изборни предмет)

 

Познавање робе – Милена

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Хотелијерство – Давид

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар
 2. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар
 3. Милосављевић Ивана, IV разред, угоститељски техничар

 

Маркетинг у туризму – Давид

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар
 2. Алексић Чедомир, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству

 1. Јевтовић Милан, II разред, кувар
 2. Вуловић Душанка, II разред, кувар

 

Основи туризма и угоститељства – Дана

 1. Павловић Милош, I разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг – Дана

 1. Ракић Алекса, IV разред, трговински техничар

 

Економика угоститељских и туристичких предмета

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Костић Давид, III разред, кувар

 

Основе услуживања

 1. Костић Давид, III разред, кувар