Ванредни кандидати – септембар 2020.

 

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У СЕПТЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

 

Српски језик и књижевност

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар
 2. Васић Милош, III разред, угоститељски техничар
 3. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Француски језик II

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Туристичка географија

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар
 2. Васић Милош, III разред, угоститељски техничар
 3. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Јузбашић Вук, II разред, кувар

 

Музичка култура

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар (изборни предмет)

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Наука о исхрани – Милена

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Васић Милош, III разред, угоститељски техничар

 

Филозофија

 1. Станић Драгослав, IV разред, кулинарски техничар

 

Исхрана – Данијела

 1. Јузбашић Вук, I разред, кувар

 

Посластичарство

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Професионална пракса (посластичар)

 1. Ковачевић Милица, II разред, посластичар

 

Професионална пракса (кувар)

 1. Јузбашић Вук, I разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

1. Кравић Тамара, III разред, кулинарски технича