Elektronski dnevnik – uputstvo za roditelje

  •  Pre nego što počnete da koristite esdnevnik neophodno je da od odeljenskih starešina Vaše dece dobijete parametre za pristup: korisničko ime (email adresu koju sami odredite) i lozinku.
  • Ako još uvek niste dobili ove podatke, obratite se odeljenskom starešini (ove podatke morate lično uzeti od odeljenskih starešina uz Vaš lični potpis)
  • Korisničko ime je Vaša email adresa, a privremenu lozinku će te dobiti na papiru od odeljenskog starešine
  • Dalje postupite kao što je prikazano na slikama :1esDnevnikProveraocena

2esDnevnikProveraocena2

 

  • ovaj postupak je potrebno da uradite SAMO PRVI PUT kada se prijavite na esdnevnik (prvi put kada odete na sajt)
  • Svaki sledeći put upisujete Vaše korisničko ime (email adresa) i NOVU LOZINKU – onu koju ste sami smislili