HORIZONTALNA NASTAVA

HORIZONTALNA NASTAVA AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE I PREDUZETNIŠTVO

    U četvrtak 25. maja 2023. godine, održan je čas horizontalne nastave iz agencijskog i hotelijerskog poslovanja i preduzetništva, u četvrtom razredu, obrazovni profil turističko-hotelijerski tehničar.

    Učenici su u okviru predmeta imali zadatak da organizuju sajam virtuelnog preduzetništva i predstave svoje učeničke kompanije.

    Grupa u sastavu Krća Sara, Trifunović Tamara i Didanović Danica, imale su zadatak da predstave virtuelnu turističku agenciju, odnosno da povežu stečena znanja i veštine iz agencijskog i hotelijerskog poslovanja i preduzetništva i primene na konkretnom primeru. Učenice su osnovale TA „Zvezda“, koja posluje na Zlatiboru. Agencija je kombinovanog tipa. Bavi se organizovanjem putovanja, izleta i pružanjem različitih informacija turistima koji posećuju Zlatibor. Ponuda i usluge turističke agencije “Zvezda travel” namenjene su turistima, koji žele da putuju, radi odmora i rekreacije, da upoznaju istoriju, kulturu, tradiciju, način života, gastronomiju, prirodne lepote i kulturno istorijske spomenike u našem kraju.

Štand turističke agencije „Zvezda“
Predmetna nastavnica, Sara i Tamara
Štand začinsko bilje
Šdand 3D štampač za izradu suvenira

Nerandža Jovičić