Obaveštenje za vanredne

OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE

 

Prijavljivanje ispita za junski ispitni rok od 01. do 06. juna 2022. godine.

Prilikom prijavljivanja ispita potrebno je priložiti dokaze o izvršenoj uplati ispita i popuniti prijavu tačno i potpuno.

Junski ispitni rok počinje 13. juna 2022. godine.