Sadržaji kulture i nematerijalna kulturna dobra u funkciji kulturnog turizma

U petak, 10.12.2021. godine, u sali Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ U Čajetini,  održan je instruktivni seminar za zaposlene u kulturnim ustanovama i turističkim objektima i školama na teritoriji Opštine Čajetina, pod naslovom „SADRŽAJI KULTURE I NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA U FUNKCIJI KULTURNOG TURIZMA“.

Organizator seminara je Internet klub iz Ljiga, koji je već dvadeset godina lider u umrežavanju i objedinjenom nastupu subjekata iz oblasti kulture, hortikulture i ruralnog turizma, uz treninge i edukacije u realnom okruženju. Seminar je realizovan putem stručnih konsultacija, u trajanju od dva sata. Iz naše škole su aktivno učešće na seminaru uzeli profesori Dragan Kovačević, Brankica Manojlović i Sofija Pavlović Luković. Interaktivnom diskusijom došli smo i do nekih kreativnih rešenja u vidu većeg uključivanja škole u prezentaciji nematerijalnih dobara našeg kraja.

Sofija Pavlović Luković