Смотра рецитатора

Извештај са Општинске смотре рецитатора у Чајетини

Општинска смотра рецитатора одржана је 23.марта у Дому културе у Чајетини. На смотри су учествовали ученици млађег, средњег и старијег узраста.На такмичењу је учесвовало четворо наших ученика, који су се за такмичење спремали на часовима рецитовања у оквиру секције која постоји у школи.Од ученика се очекивало да говоре песму која је примерена њиховом узрасту и да песма не буде дужа од три минута. Жири је нагласио да се од ученика очекује сугестивност у рецитовању, психолошки доживљај песме, правилну акцентуацију и дикцију.

На такмичењу су учесвовали следећи ученици:Филип Симић, Јелена Ковачевић, Теодора Соковић и Милош Браловић. На Окружну смотру која ће се одржати у Косјерићу 5. априла 2023. пласирали су се ученици Јелена Ковачевић и Милош Браловић-одељење II 4.

Тања Лазић