Svetski dan borbe protiv side

Na sednici Učeničkog parlamenta u UTŠ kroz panel diskusiju razgovarali smo o obeležavanju Svetskog dana borbe protiv side. Pred predavanje stručnih lica na kome će prsustvovati veliki broj učenika, izradili smo i informativni pano na temu AIDSA koji se nalazi u centralnom holu škole u cilju edukacije, prevencije i razbijanja predrasuda.