TEMATSKA NEDELJA – ZDRAVA HRANA

Povodom 16. oktobra, Svetskog dana zdrave hrane, u našoj školi, realizovana je tematska nedelja pod nazivom „Zdrava hrana“, u perodu od 11. – 18. oktobra 2019. godine.

Savremeni način života, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost ostavljaju negativne posledice po zdravlje kako dece, tako i odraslih. Kako bismo podsetili učenike na osnovna pravila zdrave ishrane, naša škola se pridružila u obeležavanju ovog značajnog datuma.

U toku tematske nedelje održani su časovi iz sledećih predmeta: Preduzetništva, Istorije (odabrane teme), Osnovi turizma i ugostiteljstva, Kuvarstva, Biologije, Agenciskog i hotelijerskog poslovanja i Poznavanja robe.    Ovom prilikom je istaknuta međupredmetna korelacija između nastavnih sadržaja vezanih za zdravu hranu.

U utorak, 15. oktobara 2019. godine, iz Agencijskog i hotelijerskog poslovanja, održan je tematski čas – Gastronomija kao motiv turističkih putovanja.

Cilj časa je bio objašnjavanje povezanosti turizma, gastronomije i događaja.

Na času su realizovane brojne aktivnosti. Najpre su učenici objasnili – Gastronomiju kao motiv turističkih putovanja. Pročitan je esej na temu: Razlika između načina ishrane i svakodnevnih aktinosti poslovnog čoveka i čoveka koji živi i radi u ruralnom području. Prikazana je RRT prezentacija: Manifestacije

koje se organizuju povodom degustacije i prodaje gastronomskih specijaliteta po delovima Srbije. Urađen je pano: Ukusi moga kraja.

Na kraju časa učenici su izveli zaključak o značaju pravilne ishrane

i aktivnog odmora na psihofizičko zdravlje, blagostanje i sreću savremenog čoveka.

Zaključak predmetnog nastavnika: Iskreno se nadam i verujem da će nakon ovih aktivnosti učenici bar malo promeniti svoje navike i početi zdravije da se hrane.

Predmetni nastavnik: Nerandža Jovičić

 

Dana 16. 10. 2019. godine, kada se obeležava Dan zdrave hrane, a u Školi tematska nedelja, održan je čas iz predmeta Osnovi turizma i ugostiteljsta u odeljenju I4, obrazovni profil – turistički tehničar, nastavna jedinica –  Gastronomija kao atraktivni, društveni faktor razvoja turizma.

Učenici su prezentovali radove na temu: „Hrana našeg kraja“, gde su predstavili gastronomsku ponudu Zlatibora, sa akcentom na ruralni turizam.

Nakon prezentacija (tri grupe, po tri učenika), ostali  učenici su komentarisali radove i istakli šta im se dopalo, a šta bi trebalo dodati.

Sve tri grupe učenika su se potrudile i uradile prezentaciju koja je odgovarala zadatoj temi. Čas je uspešno realizovan, uz aktivno učešće svih učenika.

                        Predmetni nastavnik: Jela Pavlović

 

    U sredu, 16. oktobara 2019. godine, iz predmeta Preduzetništvo, u odeljenju IV2 , obrazovni profil turistički – tehničar, održan je tematski čas  –  Predstavljanje preduzeća koja se bave proizvodnjom/posluživanjem zdrave hrane.

Cilj časa bio je objašnjavanje povezanosti određenih predmeta –  preduzetništva, turizma, gastronomije i restoraterstva.

 

Na početku časa održano je kraće predavanje uz RRT prezentaciju na kojoj je prikazano kako određena preduzeća/restorani, pored toga što prate trendove na tržištu, koriste ili proizvode prirodnu/organsku hranu. Nakon predavanja učenici su predstavili svoje RRT prezentacije – „Preduzeća koja se bave proizvodnjom/posluživanjem zdrave hrane“, gde su na konkretnom primeru predstavili pojedine restorane (sa svojom gastronomskom ponudom) ili preduzeća koja se bave proizvodnjom/posluživanjem zdrave hrane.

Prezentacije su predstavile četiri grupe. Nakon prezentacija ostali  učenici i predmetni nastavnik su komentarisali radove i istakli šta im se dopalo, a šta bi trebalo dodati ili izmeniti.

Čas je uspešno realizovan. Sve četiri grupe su na veoma lep i kreativan način predstavile neka od preduzeća i restorana koja se bave proizvodnjom ili posluživanjem zdrave hrane. Učenici su zaključili da imati preduzetničku ideju ne znači samo gledati sopstveni interes, već da ta ideja ima korist za lokalno stanovništvo i za turiste. Kroz proizvodnju zdrave hrane promoviše se i zdrav način života.

Predmetni nastavnik: Valentina Janković

 

U četvrtak 17. 10. 2019. godine, u realizaciji tematske nedelje učestvovali su i učenici odeljenja lll-5  na času Poznavanja robe.

Na času je obrađena  nastavna jedinica Kalorična vrednost hrane. Učenici su sami sastavljali dnevne obroke za pojedine kategorije ljudi primenjujući ranije stečena znanja o principima pravilne ishrane, znanja o hranljivim sastojcima namirnica, njihovoj kaloričnoj vrednosti, kao i piramidi ishrane.

                                                               Predmetni nastavnik: Milena Joksimović

 

Čas biologije je održan 18.10.2019. u okviru tematske nedelje „Zdrava ishrana“, u odeljenju II5 . Tema časa je bila „Piramida ishrane i zdravi stilovi života“. Učenici su aktivno učestvovali u radu. Nakon prezentacije održana je debata na kojoj su učenici iskazali stavove vezane za pravilnu ishranu i zdrave stilove života.

Posebna pažnja je posvećena gojaznosti – bolesti nepravilne ishrane, problemu 21. veka.

Učenici su u okviru ove teme napravili pano „Piramida ishrane“.

Predmetni nastavnik: Danijela Mijailović

 

Tematska nedelja je po oceni svih učesnika uspešno realizovana. Učenici su sa velikim interesovanjem učestvovali u svim aktivnostima. Panoi, prezentacije, predavanja, eseji, pripremljeni gastronomski specijaliteti, fotografije, radna i vesela atmosfera na časovima, najslikovitije govore o njihovoj kreativnosti i motivaciji.

Na kraju tematske nedelje smo poslali sledeće poruke:

nera

 

 

 

Izveštaj je objedinila profesorka

Nerandža Jovičić